Ders Listesi (2015 Yılı ve Öncesi)

1. SINIF 1.YARIYIL

 

TRD109 TÜRK DİLİ-I (2 0 2)                                                                                            AKTS  2

Dil Kavramı, Dilin Sosyal Bir Yapı Olarak Toplum Hayatındaki Yeri ve Önemi, Dil-Kültür İliskisi, Kültür-Uygarlık İlişkisi, Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri ve Tarihi Gelişimi, Sanat-Yaratıcılık ve Toplum, Türkiye Türkçesinin Grameri (Türkçe’nin Ses Özellikleri ve Ses Bilgisi ile İlgili Kurallar, Hece Bilgisi, İmla Kuralları ve Uygulaması, Noktalama İşaretleri ve Uygulaması).

Ders Kitabı:

 • Üniversiteler için Türk Dili Yazılı ve Sözlü Anlatım, Nesrin Kaya, Ahmet Oyar, Yüksel Topaloğlu, Oğuzhan Durmus, Muharrem Özden, Ersin Özden, Levent Doğan, Kriter Yayınları,2008, İstanbul

Yardımcı Ders Kitapları

 • Türk Dili, Kemal ATES, İmge Kitabevi Yayıncılık, İstanbul, 2007
 • Türkçe Sözlük, İmla Kılavuzu, Deyimler Sözlüğü, Atasözleri Sözlüğü

 

YDİ107 İNGİLİZCE-I (2 0 2)                                                                                                                                                                                     AKTS  2

Genel tekrar: fiiller, get+adverb/preposition, aktarma tümceleri, resmi ve resmi olmayan dil kullanımı; koşul tümceleri: type I, type II; zaman bildiren tümceler; noktalama imleri; sıfat tümceleri: defining, non-defining; ortaçların kullanımı; zaman tümcelerinde ortaç kullanımı; belirli fiillerden sonra ortaç kullanımı; iyelik yapıları: genitive “s”, the “of” structure; dil kullanımı; vurgulama; dil düzeyleri; varsayımları ifade etme: varsayımsal tümceler; istek kipi: geniş zaman, geçmiş zaman; ileri düzey dinleme-not alma becerileri.

Ders Kitabı:

 • Full Steam Ahead, 3rd ed., Gündüz Eğitim ve Yayıncılık., Ankara.

Yardımcı Ders Kitapları

 • Türkçe-İngilizce Sözlük

 

MAT161 MATEMATİK-I (4 0 4)                                                                           AKTS  7

Sayılar; Kompleks Sayılar, Fonksiyonlar: Tanımı, türleri, özel tanımlı fonksiyonlar; Trigonometri, Hiperbolik Fonksiyonlar, Limit; Süreklilik; Türev; Maksimum Ve Minimum Problemleri; Grafik Çizimleri, Koordinat Sistemleri, Fonksiyonların Diferansiyeli; İntegral Hesap; Belirsiz İntegral Alma Metotları; Belirli İntegral; Alan Hacim Hesaplamaları, eğriler arasındaki alan, yay uzunluğu, ağırlık merkezi ve atalet momentinin bulunması, Matrisler ve Çeşitleri, Matrislerde Rank İşlemi, Determinantlar, Lineer Denklem Sistemleri, Cramer Teoremi

Ders Kitabı:

 • Genel Matematik 1, Mustafa BALCI, Balcı Yayınları, İstanbul, 2006

Yardımcı Ders Kitapları

 • Çözümlü Genel Matematik Problemleri 1, Mustafa BALCI, Balcı Yayınları, İstanbul, 2006
 • The Basic Concepts Of Mathematics Temel Matematik Kavramları, Mehmet Açıkgöz, Yargı Yayınları, 2001

 

FİZ111 FİZİK-I (2 2 3)                                                                                           AKTS  6

Ölçme Bilgisi, Vektörler, Çizgi Üzerinde Hareket, İki veya Üç Boyutta Hareket, Newton Hareket Kanunu, Newton Kanunun Uygulamarı, İş ve Kinetik Enerji, Enerji korunumu ve Potansiyel Enerji, Çok Parçacıklı Sistemler ve Kütle Merkezi, Doğrusal Momentum ve Çarpışma, Dönme Hareketi, Yuvarlanma Hareketi ve Açısal Momentum, Evrensel Çekim Yasası, Statik Denge ve Esneklik, Titreşim Hareketi ve Dalgalar, Harmonikler, Uygulamalar.

Ders Kitabı:

 • Fen ve Mühendislik için Fizik I, Raymond A. Serway ve Robert J. Beichner, Palme Yayıncık 2002.

Yardımcı Ders Kitapları

 • Fiziğin Temelleri ve Mekanik Problem Çözümleri-1, D. Halliday  R. Resnick, Arkadaş Yayinevi, 1998.

 

KİM101 KİMYA (2 2 3)                                                                                         AKTS  5

Kimya ve madde, Atom ve yapısı, Periyodik cetvel ve enerji seviyeleri, Kimyasal bağlar, Stokiyometri, Gaz, sıvı ve katıların özellikleri, Çözeltilerin Özellikleri, Kimyasal Reaksiyonlar, Kimyasal denge, Reaksiyon kinetiği, Asitler, Bazlar ve pH Hesaplamaları, Elektrokimya, Kimyasal Termodinamik, İletken, Yalıtkan ve Yarı İletken Malzemelerin Özellikleri ve Kimyasal Olarak İncelenmesi

Ders Kitabı:

 • Modern Üniversite Kimyası I-II, Mortimer C.E. çevirisi, Çağlayan Kitabevi, 1993
 • Temel Kimya, Charles Trapp, çev. Esma Kılıç, Fitnat Köseoğlu, 2000

Yardımcı Ders Kitapları

 • Modern Genel Kimya ve Çözümlü Problemleri, Saraç S. Güvençoğlu A., ĐTÜ Kimya Bölümü, 1983

MKT101 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA-I (2 2 3)                                           AKTS  5

Problem çözme. Giriş-İşlem-Çıkış süreci. Algoritma tasarımı ve akış diagramları. Sabitler, değişkenler ve ifadeler. Aritmetiksel, ilişkisel ve mantıksal işlemciler. Giriş-Çıkış deyimleri. Koşul ve tekrar deyimleri, döngüler. Vektör ve matris gösterimleri. Karakter bilgi işlemleri. Alt fonksiyon ve fonksiyon oluşturma. Yapısal bir programlama dilinde (C, C++) program yazılması. C programlama dilinde uygulamalar.

Ders Kitabı:

 • C programlama Dili, Fatih Başçiftçi, Nobel Yayın, İstanbul, 2009.

Yardımcı Ders Kitapları

 • C How to Program, H.M.Deitel and P.J. Deitel,  Prentice Hall, 2004.
 • The C++ Programming Language,  Bjarne Stroustrup, Addison-Wesley, 2000.
 • C programming: A Modern Approach, K.N. King, W.W. Norton & Company, 2008

 

MKT103 MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ (2 0 2)                           AKTS  3

Mekatronik Mühendisliği tanımı ve ilkeleri. Mühendislik mesleği ve etik kuralları. Diğer mühendislik alanları, mekatronik Mühendisliğinin diğer mühendislik disiplinlerindeki yeri ve gerekliliği. Mekatronik mühendisliğinden beklentiler. Makinalar ve elemanları. Mekatronik ürünlerin geliştirilmesinin önemi. Gerçek bir mühendislik problemi üzerinde problemi çözme yeteneğinin kazanılması. Mekatronik mühendisliğinin gelecek teknolojideki yeri ve önemi.

Ders Kitabı:
 • Mechatronics: A Multidisciplinary Approach, W. Bolton, Prentice Hall,  2008.

Yardımcı Ders Kitapları

 • Mechatronics:An Integrated Approach, Clarence W. De Silva, CRC, 2005.

 

1. SINIF 2. YARIYIL

 

TRD110 TÜRK DİLİ-II (2 0 2)                                                                              AKTS  2

Kompozisyon Bilgileri, Edebiyat Türleri, Bilimsel Araştırma ve Yazım Yöntemleri, Yazım Kuralları, Noktalama İşaretleri, Cümlenin Öğeleri, Cümle :İncelemesi ve Uygulaması, Anlatım ve Cümle Bozuklukları ile İlgili Çalışmalar.

Ders Kitabı:

 • Üniversiteler için Türk Dili Yazılı ve Sözlü Anlatım, Nesrin Kaya, Ahmet Oyar, Yüksel Topaloğlu, Oğuzhan Durmus, Muharrem Özden, Ersin Özden, Levent Doğan, Kriter Yayınları, 2008, İstanbul

Yardımcı Ders Kitapları

 • Türk Dili, Kemal ATES, İmge Kitabevi Yayıncılık, İstanbul, 2007
 • Türkçe Sözlük, İmla Kılavuzu, Deyimler Sözlüğü, Atasözleri Sözlüğü

 

 

YDİ108 İNGİLİZCE-II (2 0 2)                                                                               AKTS  2

Genel tekrar: fiiller, get+adverb/preposition, aktarma tümceleri, resmi ve resmi olmayan dil kullanımı; koşul tümceleri: type I, type II; zaman bildiren tümceler; noktalama imleri; sıfat tümceleri: defining, non-defining; ortaçların kullanımı; zaman tümcelerinde ortaç kullanımı; belirli fiillerden sonra ortaç kullanımı; iyelik yapıları: genitive “s”, the “of” structure; dil kullanımı; vurgulama; dil düzeyleri; varsayımları ifade etme: varsayımsal tümceler; istek kipi: geniş zaman, geçmiş zaman; ileri düzey dinleme-not alma becerileri.

Ders Kitabı:

Full Steam Ahead, 3rd ed., Gündüz Eğitim ve Yayıncılık., Ankara.

Yardımcı Ders Kitapları

 • Türkçe-İngilizce Sözlük

 

MAT162 MATEMATİK-II (4 0 4)                                                                         AKTS  7

Matrisler Yardımıyla Lineer Denklem Sistemlerinin Çözümü, Vektörler Ve İslemleri, Vektör Uzayı; Lineer Dönüsümler, Analitik Geometri, Seriler, Fonksiyonların Seriye Açılımları, Taylor ve Maclaurin serileri, Çok Değiskenli Fonksiyonlar, Çok Değiskenli Fonksiyonlarda Limit, süreklilik, kısmi türev; Tam (Toplam) Diferansiyel, Bilesik, Kapalı ve Ters Fonksiyonların Türevleri, Çok Değiskenli Fonksiyonlarda maksimum ve minimum nokta islemleri, Kısmi Türevlerin Uygulaması, Jakobienler, Çok Katlı İntegraller; Alan Ve Hacim Hesaplamaları, Yüzey İntegrali, Gradyent, Diverjans, Rotasyonel ve Laplace kavramları.

Ders Kitabı:

 • Genel Matematik 2, Mustafa BALCI, Balcı Yayınları, İstanbul, 2006

Yardımcı Ders Kitapları

 • Çözümlü Genel Matematik Problemleri 2, Mustafa BALCI, Balcı Yayınları, İstanbul, 2006
 • Genel Matematik II: diferensiyel ve integral hesap, Ali GÖRGÜLÜ, Osmangazi Üniversitesi yayın; no.42, Eskisehir, 2000

 

FİZ112 FİZİK-II (2 2 3)                                                                                          AKTS  6

Coulomb Kanunu, Elektrik Alanı, Gauss Kanunu, Faraday Yasası, Elektrik Potansiyeli, Akım ve Direnç, Doğru Akım Evreleri,  Mıknatıs Alanı, Akım Taşıyan İletkenleri Etkiliyen Manyetik Özellikler, Bir Akımın Manyetik Alanı ve Manyetik Özellikeri, İndüksiyon  Elektromotor Kuvveti, Sığa, Dielektriklerin Özellikleri, İndüksiyon ve Geçici   Akımlar, Alternatif Akımlar  ve Elektromanyetik Dalgalar.

 

Ders Kitabı:

 • Physics for Scientist & engineers with modern physics, Third Edition, Serway,R,A. 1992.

 

 

Yardımcı Kitaplar

 • Fiziğin Temelleri ve Mekanik Problem Çözümleri-2, D. Halliday  R. Resnick, Arkadaş Yayinevi, 1999.

 

MKT102 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK RESİM (2 2 3)                            AKTS  3

Teknik resim standartları, standart resim yaprakları, standart yazı, standart çizgiler, ölçekler. Bilgisayar destekli teknik resime giriş, AutoCAD pencereleri ve ekranın tanıtılması. Nokta girişleri, geometrik çizimler, dik izdüşüm esasları, kartezyen ve kutupsal koordinatlarda çizgi komutu, çizgi çeşitleri, çember ve yayların çizimi, çizim yardımcıları, çizim komutları, tadilat komutları, inşa komutları, temel imalat işlemleri ve standart özellikler için çözüm teknikleri. İki esas görünüşten üçüncü görünüşü çıkarmak, ölçülendirme esasları. Kesit almanın esasları; tam, yarım kesitler, geleneksel uygulamalar. Vidalar, vidalı elemanlar

Ders Kitabı:

 • Autocad 2006 İle Çizim ve Tasarım, Prof. Dr. Muammer Nalbant, AlfaYayınları ISBN:9752976778

Yardımcı Ders Kitapları

 • AutoCAD for Engineering Graphics,.Bertoline,Gary R., Macmillan Publishing Company, New York: 1994.
 • Technical Drawing, Giesecke,E.Frederick et. al., Upper Saddle River,New Jerse:Prentice Hall, 2000.

 

MKT104 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA-II (2 2 3)                                         AKTS  5

C programının genel yapısı, değişkenler, veri tipleri, sabitler, operatörler, işlem öncelikleri. Temel giriş/çıkış fonksiyonları. Şart ifadeleri, döngüler ve deyimler (if else, for, while, switch-case, do-while,  break, continue, goto). Diziler, Matris işlemleri. Fonksiyon tanımları, fonksiyon kullanımları, hazır fonksiyonlar. Karakter dizileri. Pointerlar, veri yapıları, veri dosyalama ve grafikler.

Ders Kitabı:
 • C programlama Dili, Fatih Başçiftçi, Nobel Yayın, İstanbul, 2009.

Yardımcı Ders Kitapları

 • C How to Program, H.M.Deitel and P.J. Deitel,  Prentice Hall, 2004.
 • The C++ Programming Language,  Bjarne Stroustrup, Addison-Wesley, 2000.
 • C programming: A Modern Approach, K.N. King, W.W. Norton & Company, 2008.

 

 

MKT106 ELEKTRİK DEVRELERİ (3 2 4)                                                                      AKTS  5

Devre elemanlarının akım ve gerilim denklemleri, elektrik devrelerinin sadeleştirilmesi, kaynaklar, kaynak dönüşümleri, kaynak fonksiyonları, kaynakların sadeleştirilmesi. Kirchhoff akım ve gerilim kanunları, çevre akımları, düğüm yöntemi, süperpozisyon, Thevenin, Norton, maksimum güç teoremleri ve bunlarla ilgili deneyler. Birinci mertebeden elektrik devreleri ve diferansiyel denklemlerinin genel çözümleri, zaman sabitleri, grafik çizimlerinin çıkartılması. İkinci mertebeden elektrik devreleri ve diferansiyel denklemlerinin çözümleri ve grafiklerinin çıkartılması, RLC devrelerinin incelenmesi ve deneyleri. Değişik elektrik devrelerinin topolojileri ve paket programlar kullanılarak analizi.

Ders Kitabı:
 • Fundamentals of Electric Circuits, Charles K. Alexander, Matthew N. O. Sadiku, McGraw-Hill Companies, 2004.

Yardımcı Ders Kitapları

 

2. SINIF 1.YARIYIL

 

AİT209 ATATÜRK İLKE ve İNKİLAPLARI TARİHİ (2 0 2)                            AKTS  2

Osmanlı yenilesmesi: Osmanlı İmparatorluğu’nun dağılma sürecindeki modernlesme aktiviteleri Osmanlı imparatorluğu’nun 1. Dünya Savası’na katılması, Mondros Antlasması, Kuva-yi Milliye, Ulusal mücadelenin baslangıcı, Kongreler, TBMM’nin açılması, I. Ve II. İnönü, Sakarya Savasları. Mudanya ve Lozan barıs antlasmaları.

Ders Kitabı:

 • Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I, YÖK Yayınları, Ankara, 1986

Yardımcı Ders Kitapları

 • Atatürk İlkeleri ve Türk İnkılâp Tarihi, Bayram BAYRAKTAR, Detay Yayıncılık İstanbul, 2009

 

 

MKT201 MESLEKİ İNGİLİZCE-I (2 0 2)                                                            AKTS  3

Dört işlem ve formüller, sayılar, fonksiyonlar, geometrik şekiller, hareket ve yön terimleri. Elektrik- elektronik devre elemanları, devre elemanlarının bağlantı biçimleri (seri-paralel), elektriksel büyüklüklerin ifadeleri (volt, amper, vs.). Sebep-sonuç yapıları, sıfat ve isim cümlecikleri, bağlaçlar, edilgen cümleler, ettirgen cümleler akademik yayınlarda kullanılan zamanlar, cümle yapıları, akademik terimler. Mesleği ile ilgili konularda okuduğunu anlayabilme, yazabilme, doğru kelime ifadeleri kullanarak doğru telaffuz ile konuşabilme.

Ders Kitabı:

 • Nick Brieger, Alison Pohl, Technical English – Vocabulary and Grammar, Summertown Publishing

Yardımcı Ders Kitapları

 • İngilizce-Türkçe Sözlük

 

MKT203 ELEKTRONİK DEVRELER-I (3 2 4)                                                   AKTS  6

Elektronik devre elemanları, iletken, yalıtkan, yarı iletken yapıları, diyot karakteristikleri ve modelleri.  Doğrultucular ve örnek uygulamalar. BJT karakteristikleri ve uygulamaları. Ön gerilimleme çeşitleri, ön gerilimleme devrelerinin kararlılığı ve karşılaştırılması. Tek katmanlı ve çok katmanlı transistör yükselteçlerinin analiz ve tasarımı.

Ders Kitabı:
 • Elektronik Elemanlar ve Devre Teorisi (Çeviri), Robert Boylestad, Louis Nashelsky, Prentice Hall, 1994.

Yardımcı Ders Kitapları

 

 

 

MKT205 MANTIK DEVRELERİ (2 2 3)                                                              AKTS  4

Analog ve sayısal kavramlar, sayı sistemleri ve dönüşümleri. Mantık devreleri, mantık ifadelerinin sadeleştirilmesi. Kombinasyonal devre tasarımı, fonksiyon denklemlerini indirgeme yöntemleri, sayıcılar, kaydedici ve tutucular. Kodlayıcılar, kod çözücüler, kod çeviriciler. Ardışıl lojik devrelerin yapısı ve tasarımı. Bellek elemanları, bellek düzenlenmesi, bellek kod çözücü devreleri, bellek çeşitleri, programlanabilir mantık elemanları ve uygulamaları.

Ders Kitabı:
 • Digital Design, M.Morris Mano, Prentice Hall, 2000.

 

Yardımcı Ders Kitapları

 • Basic Digital Electronics, Alvis J. Evans, Master Publishing, Chicago.

 

 

 

MKT207 MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ (3 0 3)                                                     AKTS  4

Vektörler ve kuvvetler, düzlemsel kuvvet sistemlerinin bileşkeleri, uzaysal kuvvetlerin bileşkeleri, düzlem ve uzay kuvvet sistemlerinin dengesi, atalet momentleri, Maddesel noktanın kinematiği, düzgün doğrusal, eğrisel hareket: Maddesel noktanın kinetiği. Doğrusal ve açısal momentum. Newton'un hareket yasası. İş-enerji teoremi. Dinamik denge. Maddesel noktanın itme-momentum teoremi. Çarpışma. Katı cisimlerin çarpışma kinematiği: düzlemsel ve uzaysal. Katı cisimlerin doğrusal ve açısal momentumu. Katı bir cismin kinetiği. Euler hareket denklemi. Katı cisim için iş-enerji ve itme-momentum teoremleri. Virtüel iş prensibi

Ders Kitabı:

 • Engineering Mechanics , E. W. Nelson ,Charles L. Best ,William G. Mclean,

MCGraw-hill.; ISBN No: 0-07-046193-7, 1997.

Yardımcı Ders Kitapları

 • Mühendislik Mekaniği Dinamik Problem Çözümleri, Prof. Dr. Yaşar PALA - Murat Reis, Nobel Yayın, ISBN : 975591711X
 • Engineering Mechanics, Statics and Dynamics, I.H. Shames Prentice Hall College Div; 3 edition (June 1980), ISBN-13: 978-0132791588

 

MKT209 SAYISAL ANALİZ (2 2 3)                                                                                  AKTS  3

Matemetiksel modelleme ve Mühendislik problemlerinin çözümü. Programlama ve yazılım, hata analizi. Doğrusal denklemlerin çözümü, doğrusal olmayan denklemlerin çözümü. Optimizasyon, eğri uydurma. Sayısal türev, sayısal integral. Adi diferansiyel denklem çözümü, kısmi diferansiyel denklem çözümü. Fourier serileri.

Ders Kitabı:
 • Yazılım ve Programlama Uygulamalarıyla Mühendisler için Sayısal Yöntemler, Steven C. Chapra, Raymond P. Canale, Literatür Yayıncılık, 2003.

Yardımcı Ders Kitapları

MKT211 TERMODİNAMİK ve ISI TRANSFERİ (2 0 2)                                    AKTS  3

Sistem ve çevresi, sistem özellikleri, sistem dengesi, sistemin hal değiştirmesi, termodinamik denge, ideal gazların hal denklemi, Enerji ve kütlenin korunumu, iş ve ısı, termodinamiğin 1. kanunu, sıvı ve gazların özellikleri, durum denklemleri, Termodinamiğin 2. kanunu, bir boyutlu ısı iletimi, termal direnç, iki boyutlu ısı iletimi, şekil faktörü, konveksiyon ve radyasyon arasındaki fark.

Ders Kitabı:

 • Fundamentals of Classical Thermodynamics, G. Van Wylen, R. Sonntag and C. Borgnakke, 4th Edition, John Wiley, 1994, ISBN:

Yardımcı Ders Kitapları

 • Thermodynamics: An Engineering Approach, Y.A. Cengel and M.A. Boles, 2nd Ed., McGraw-Hill, 1993, ISBN:
 • Fundamentals of Heat and Mass Transfer, F.P. Incropera and D.D. DeWitt, 4th Ed., John Wiley, 1995, ISBN:

 

MKT213 MÜHENDİSLİK MATEMATİĞİ (3 0 3)                                                           AKTS  5

Birinci Mertebeden Adi Diferansiyel Denklemler ve Mühendislik Uygulamaları, Doğrusal Diferansiyel Denklemler ve Mühendislik Uygulamaları, Green Fonksiyonları, Lineere Cebire Giriş, Eş-Zamanlı Doğrusal Diferansiyel Denklemler, Sonlu Farklar, Mekanik Sistemler ve Elektrik Devreleri, Fourier Serileri ve İntegrali, Laplace Dönüşümü. Kısmi Diferansiyel Denklemler, Denklemlerin Türetilmesi, Dalga Denkleminin D’Alembert Çözümü, Değişkenlerine ayırma Metodu, Kısmi Diferansiyel Denklemlerin Sayısal Çözümü, Bessel Fonksiyonları ve Legendre Polinomları, Vektör Uzayları ve Lineer Dönüşümler, Vektör Analizi, Varyasyon Hesabı, Kompleks Değişkenli Analitik Fonksiyonlar.

Ders Kitabı:

 • Erwin Kreyszig, Advanced Engineering Mathematics, Wiley, 9th Ed, 2005.

 

Yardımcı Ders Kitapları

 • Bekir Karaoğlu, Matematik Yöntemler, Seçkin Yayıncılık, 2007

 

2.SINIF 2.YARIYIL

 

AİT210 ATATÜRK İLKE ve İNKİLAPLARI TARİHİ-II (2 0 2)                                    AKTS  2

Türk inkılâp hareketleri. Politik alanda inkılâplar, eğitim ve kültürel alandaki inkılâplar, sosyal, sağlık ve ekonomi alanındaki inkılâplar, İktisadi Alanda Yapılan İnkılâplar, Türk dış politikası, 1923-1932 döneminde dış politika, 1932-1938 döneminde dış politika, Türk inkılâbının temelleri ve Atatürk ilkeleri, cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halkçılık, inkılâpçılık, devletçilik, laiklik.

Ders Kitabı:

 • Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II, YÖK Yayınları, Ankara, 1986

Yardımcı Ders Kitapları

 • Atatürk İlkeleri ve Türk İnkılâp Tarihi, Bayram BAYRAKTAR, Detay Yayıncılık İstanbul, 2009

 

 

 

 

MKT202 MESLEKİ İNGİLİZCE-II (2 0 2)                                                                      AKTS  3

Mesleği ile ilgili konularda yabancı dilde okuyabilme ve okuduğunu anlayabilme, kelime dağarcığını geliştirebilme, dil bilgisi ve yazım kurallarını uyarak amaca uygun yazabilme.  Yabancı dili iş hayatında doğru kelime ifadeleri kullanarak anlaşılır bir şekilde konuşabilme. Normal hızda konuşulduğunda konuşmacıdan gelen mesajı anlayabilme. Makale tercüme etme, mesleki kitap bölümlerinin tercümesini yapma, kullanım kılavuzlarının tercümesini yapma.

Ders Kitabı:

 • Nick Brieger, Alison Pohl, Technical English – Vocabulary and Grammar, Summertown Publishing

Yardımcı Ders Kitapları

 • İngilizce-Türkçe Sözlük

 

MKT204 ELEKTRONİK DEVRELER-II (3 2 4)                                                  AKTS  6

Transistör çeşitleri, karakteristikleri ve uygulamaları. Bode kazanç ve faz eğrileri, A, B, AB, C ve D sınıfı yükselteçler, güç transistörlerinde ısınma ve soğutucu hesapları, gürültü, kazanç, verim ve güç hesapları. İşlemsel kuvvetlendiriciler. Osilatör devre tasarımları ve uygulamaları. . Aktif filtre çeşitleri. Doğrusal olmayan işaret işaretleme devreleri. FET ve MOSFET lerin yapısı, karakteristikleri ve devre uygulamaları.

Ders Kitabı:
 • The Art of Electronics, Paul Horowitz, Winfield Hill, Cambridge University Press, 1990.

Yardımcı Ders Kitapları

 • Elektronik Elemanlar ve Devre Teorisi, Robert Boylestad, Louis Nashelsky, Prentice Hall, 1994.

 

MKT206 ALGILAYICILAR ve AKTÜATÖRLER (2 2 3)                                               AKTS  4

Doğrusal ve dönel algılayıcılar, ivme algılayıcıları, kuvvet ölçümü, tork (moment) ve güç ölçümü, akış ölçümü, sıcaklık ölçümü, mesafe ölçümü, entegre mikroalgılayıcılar, manyetik, endüktif, kapasitif, ultrasonik, mikrodalga ve optik temassız algılayıcılar. Elektromekanik aktüatörler, piezoelektrik aktüatörler, hidrolik aktüatörler, pnömatik aktüatörler.

Ders Kitabı:

 • The Mechatronics Handbook, R. H. Bishop, CRC Pres,  Boca Raton (Florida-USA), 2002.

Yardımcı Ders Kitapları

 • Mechatronic Systems Fundamentals, R. Isermann, Springer-Verlag, London, 2003.
 • Mechatronics, 2nd Ed., W. Bolton, Prentice Hall, London, 1999.

 

MKT208 MAKİNE DİNAMİĞİ ve MEKANİZMA TEKNİĞİ (3 0 3)                 AKTS  4

Mekanizmalara giriş; Mekanizma örnekleri, temel tanımlar serbestlik derecesi kinematik elamanların hareketlerinin kısıtlanması, mekanizmaların sınıflandırılması. Çubuk mekanizmalarının kinematik analizi; grafik ve analitik yöntemlerle konum hız ve ivme analizi. Doğrusal mekanik sistemler, eşlenik mekanizmalar, mekanizmaların sentezi, kuvvet analizi, dişli mekanizmaları, kam mekanizmaları. Mekanizmalarda statik ve dinamik kuvvet analizi: grafik ve analitik yöntemler. Sürtünme modelleri ve sürtünmeli kuvvet analizi. Dengesizlik analizi ve dengeleme, volan seçimi.

Ders Kitabı:

 • Mechanisms, E. Söylemez, METU Publication No:64 1999 Ankara

Yardımcı Ders Kitapları

 • Notes on Dynamics of Machinery, E. Söylemez and Others, METU.
 • Mechanism Design, A.G Erdman.,G.N. Sandor, Prentice Hall 1997
 • Theory of machines and Mechanism, J.E. Shigley and J.J. Uicker, Mc-Graw Hill Comp., England.

 

 

MKT210 ELEKTROMANYETİK SİSTEMLER (2 2 3)                                       AKTS  5

Elektrik alanı ve temel kavramlar. Coulomb ve Gauss yasaları. Yükün korunumu kanunu. Elektriksel duyarlılık, iletkenlik ve geçirgenlik kavramları. Manyetik akı yoğunluğu ve vektör potansiyel, Biot-Savart yasası. Amper yasası. Manyetik malzemeler ve mıknatıslanma. Manyetik alan şiddeti, manyetik duyarlılık ve geçirgenlik. Yükler üzerindeki manyetik kuvvet ve akım. İki kapalı devre arasındaki manyetik kuvvet. Lorentz kuvveti ve Hall etkisi. Manyetik alan içinde yüklü parçacıkların hareketi. Faraday endüksiyon yasası. Lenz yasası. bir devrede endüklenen elektromotor kuvveti. Laplace ve Poisson denklemleri. Elektromagnetik alan ve oluşumu, elektromagnetik indüksiyon, elektromagnetik akı, elektromagnetik kanunlar, magnetik kaçak, saçaklanma, Maxwell Denklemleri, magnetik devreler ile ilgili uygulamalar.

Ders Kitabı:
 • Electromagnetsim for Engineers, P. Hammond, Pergamon Press.

Yardımcı Ders Kitapları

·         Elektromagnetik Alan Teorisi,  Prof. Dr. H. Ergun Bayrakci, Birsen Yayinevi.

·         Electromagnetism, I. S. Grant etc., John Willey.

·         Electromagnetic Fields, R. V. Buckley, Macmillian Press.

 

MKT212 AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ (2 0 2)                                                                    AKTS  3

Akışkanlar dinamiğinin temelleri ve korunum denklemlerinin türetilmesi. Akış problemlerinde sayısal yöntemler (Sonlu farklar ve sonlu kontrol hacmi). Sonlu kontrol hacmi yöntemini ile kısmı diferansiyel eşitliklerin Explicit ve Implicit yöntem ile ayrıklaştırılması. Boyut ve birimler, akışkanların fiziksel özellikleri,  hidrostatik ortamda basınç dağılımı, basınç ölçümü, yüzeylere etkiyen basınç kuvveti, kaldırma ve stabilite, Akışkanların statik, dinamik ve kinematik özellikleri, akışta kütle-momentum ve enerjinin korunumu, hidrodinamik; laminar ve türbülanslı akış, sınır şartlarının modellenmesi ve yaklaşım analizleri.

Ders Kitabı:

 • An Introduction to Computational Fluid Dynamics, The Finite Volume Method, Versteeg, H.K., Malalasekera, W., Addison Wesley Longman Limited, England, 1995

Yardımcı Ders Kitapları

 • Fundamentals of Fluid Mechancs, Munson, Okiishi, Young, Wiley, White, McGraw-Hill,
 • Applied Fluid Mechanics, Robert L.Mott, fifth edition, Prentice Hall

 

MKT214 İSTATİSTİK ve OLASILIK (2 0 2)                                                                   AKTS  3

Olasılık ve istatistik ile ilgili temel kavramlar, Rassal değişkenler ve özel fonksiyonları, Dağılım ve yoğunluk fonksiyonları, Çok değişkenli dağılımlar ve yoğunlukları, Bağımsız rassal değişkenler, Korelasyon istatistiğinin mühendislik sistemlerine uygulanması, Sayma Teknikleri; Çarpım Kuralı, Permütasyon, Kombinasyon. Olasılık Kavramı; Sigma Cebri, Olasılılık Aksiyomları, Koşullu Olasılık, Çıkaran Fonksiyonlar, Karar Teorisi. Kestirim Kavramı. Hipotez Testi, Parametrik Olmayan Testler, Korelasyon ve Regresyon, Mühendislik Uygulamaları

Ders Kitabı:

 • Bertsekas, Dimitri P., and John N. Tsitsiklis. Introduction to Probability. Belmont, MA: Athena Scientific Press, June 2002. ISBN: 188652940X.
 • Ross, S. A First Course in Probability. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2005. ISBN: 0131856626.
 • Papoulis, A. Probability, Random Variables and Stochastic Processes. 3ed. McGraw-Hill, 1991

Yardımcı Ders Kitapları

 • Fikri Akdeniz, Olasılık ve İstatistik, Nobel Yayın Dağıtım, 2006, Ankara

 

 

3.SINIF 1.YARIYIL

 

MKT301 ENDÜSTRİYEL HİDROLİK ve PNOMATİK SİSTEMLER (2 2 3)    AKTS  5

Hidroliğe giriş. Hidrolikte temel prensipler, standart semboller, hidrolik boru ve hortumlar. Hidrolik pompalar, motorlar ve silindirler. Sızdırmazlık elemanları, hidrolik valfler. Yağ haznesi, filtreler, hidrolik akümülatörler, hidrolik akışkanlar. Elektro-hidrolik sistemler. Hidrolik sistemlerde arızalar ve tespiti. Hidrolik devreler. Endüstride hidroliğin uygulama alanları. Hidrolik devre tasarımı ve uygulamalar. Pnömatiğe giriş. Pnömatikte fiziksel prensipler. Havanın üretimi, bakımı ve dağıtımı. Pnömatikte standart semboller, silindirler, sızdırmazlık elemanları ve motorlar. Pnömatik motorlar, valfler. Pnömatik devreler ve çizimleri. Devre çizim yöntemleri. Hidro- pnömatik. Pnömatik sistemlerin uygulama alanları. Arıza bulma. Elektro-pnömatik. Sistem tasarımı ve kurulması. Programlanabilir Kontrol Mantık sistemi, programlanması ve uygulamalar.

Ders Kitabı:

 • Endüstriyel Hidrolik ve Pnömatik, İsmail KARACAN, G.Ü.T.E.F.1987.

Yardımcı Ders Kitapları

 • FESTO Didactic KG, D.Merkle,B.Schrader, M. Thomes(1991),İstanbul1998
 • İleri Kumanda Teknikleri-2, Çetin, R.,  Pnömatik-Elektropnömatik, Ankara, 2004

 

 

MKT303 KONTROL SİSTEMLERİ-I (3 2 4)                                                       AKTS  6

Açık ve kapalı döngü kontrol sistemlerinin yapıları ve özellikleri, transfer fonksiyonlarının hesabı. Blok diyagramlarda sadeleştirme yöntemleri. İşaret akış diyagramları, durum-uzay modeli. Elektriksel ve mekaniksel sistemlerin matematiksel modellerinin çıkarılması, elektriksel ve mekanik sistem benzerlikleri. Elektro mekanik sistemlerin modellenmesi ve konuyla ilgili örnek hesaplamalar. Birinci ve ikinci dereceden sistemlerin zaman düzlemindeki cevaplarının incelenmesi. Transfer fonksiyonun kompleks s-düzleminde kutup sıfır dağılımı. Sistemlerde kararlılık kavramı, Hurwitz determinantları ile kararlılık. Köklerin yer eğrisinin çizimi ve kararlılık kavramı.  Paket programlarda (MATLAB’ın simulink toolbox’ında) uygulamalar.

Ders Kitabı:
 • Modern Control Engineering, Katsuhiko Ogata, Prentice Hall.

Yardımcı Ders Kitapları

 • Automatic Control Systems, Benjamin C. Kuo, Prentice Hall, USA, 1981.
 • Modern Control Systems, Richard C. Dorf, Robert H. Bishop,  Prentice Hall, New Jersey, 2001. 
 • Feedback Control of Dynamic Systems, G.F. Franklin, J.D. Powel ands A.Emami-Naeni, Prentice Hall, USA, 1994.

 

MKT305 ELEKTRİK MAKİNALARI (3 2 4)                                                       AKTS  6

Elektrik makinelerine giriş: Dairesel hareket, newton yasası, güç bağıntıları, elektrik makinelerinin sınıflandırılması, elektrik makinelerinde enerji dönüşümü, elektrik makinelerinde kullanılan temel yasalar (indüksiyon yasası, biot-savart yasası, amper yasası, elektro-manyetik devre). Transformatörler: Transformatörlerin yapısı ve çeşitleri, transformatörlerin eşdeğer devresi, tek fazlı ve üç fazlı transformatörler, ölçü transformatörleri. DA makinelerine giriş: Lineer doğru akım makineleri, doğru akım makinelerinde komutasyon ve endüvi reaksiyonu, DA makinelerinde endüvinin yapısı, moment ve gerilim indüklenmesi. DA makinelerinde güç akışı ve kayıplar. DA motor çeşitleri, eşdeğer devreleri ve karakteristikleri. DA motorlarında yol verme ve hız denetim yöntemleri. Fırçasız DA motorlarının çalışma ilkesi ve denetim yöntemleri. Alternatif akım (AA) makinelerine giriş: dönen manyetik alan, AA makinelerinde mmk ve akı dağılımı, gerilim ve moment indüklenmesi. AA makinelerinde güç akışı ve kayıplar. Asenkron motorlara giriş: asenkron motorların eşdeğer devresi, moment ve güç, moment devir sayısı karakteristiği. Asenkron motorlara yol verme ve hız denetim yöntemleri; Adım motorların çalışma ilkesi ve sürücü devreleri.

Ders Kitabı:

 • Ders Notları,
 • Electric Machinery Fundamentals 4th Ed., Stephen J. Chapman, McGraw-Hill, 2005.

Yardımcı Ders Kitapları

 • Electric Machinery, 5th Ed., A.E. Fitzgerald, C. Kingsley, S.D.Umans, MacGraw-Hill, 1992.
 • Elektrik Makinaları I-II, N.Güzelbeyoğlu, İ.T.Ü Elek-Elektronik Fak. Ofset Baskı At., 1998.
 • Electric Machines Theory, Operation, Applications, Adjustment, and Control, 2nd Edition, Charles I. Hubert, Prentice Hall, 2002

 

MKT307 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ (2 0 2)                                                       AKTS  3

Yazılım mühendisliği ile ilgili temel kavramlar ve tanımlar, yazılım ve donanım karşılaştırması. Yazılım geliştirme araç ve ortamları, yazılım sistemlerinin sınıflandırılması, yazılım geliştirme aşamaları. Uygulama arayüz kullanımı, veri tabanı yönetim sistemleri, kodlama. Yazılım projelerinin yönetimi. Amaca özel yazılım geliştirme, yazılım güvenilirliği. Bilgisayar destekli yazılım araçları, Maliyet hesapları.

Ders Kitabı:

Yardımcı Ders Kitapları

 

MKT309 MAKİNA ELAMANLARI (2 0 2)                                                                      AKTS  3

Statik ve değişken zorlanma için tasarım. Çözülemeyen bağlama elemanları; kaynak, lehim, yapıştırma ve perçin bağlantıları. Çözülebilen bağlama elemanları; civata bağlantıları ve güç civataları, pimler, pernolar ve mil-göbek bağlantıları. Yaylar, miller Dişli çarkların tasarımı; düz, helisel ve konik dişli çarklar, spiral ve sonsuz vida mekanizmaları. Kaplinler, kavramalar ve frenlerin tasarımı. Kayış-kasnak mekanizmalarının tasarımı, zincir - dişli mekanizmalarının tasarımı. Sürtmeli çarklar.

Ders Kitabı:

 • Bağlama Elemanları, M. Akkurt, Birsen Yayın evi, 1999

Yardımcı Ders Kitapları

 • Mechanical Eng. Design, M. Gediktaş, Çağlayan Kitabevi, 1999
 • Makine Elemanları ve Konstrüksiyon Örnekleri, F.C.Babalık

 

MKT311 MİKROKONTROLÖRLER (2 2 3)                                                       AKTS  5

Mikroişlemci ve mikrokontrolör kavramları, karşılaştırılması, donanım yapısının incelenmesi, mikrokontrolörler için geliştirme ortamları ve dilleri. Mikrokontrolör mimarileri, mimariler arasındaki farklar, kullanım alanları, geliştirme araçları, avantaj ve dezavantajları. Program geliştirme ve sistem benzetimi, hata ayıklama.

Ders Kitabı:
 • PIC Microcontrollers:50 projects for Beginners & Experts, Bert Van Dam, 2008.

 

Yardımcı Ders Kitapları

 • PIC Microcontrollers:Know it All, Lucio Di Jasio,Tim Wilmshurst, Doğan İbrahim and John Morton, 2007

 

MKT313 İŞ HUKUKU (2 0 2)                                                                                            AKTS  2

İş Hukukuna Giriş, İş Hukukunun Önemli Yasaları, İş Hukukunun Temel Kavramları, İş Kanununun Uygulama Alanları, İş Sözleşmesi Türleri, İş Sözleşmesinin Yapılmasının Yasaklandığı Işler, İşçi ve Işverenin Iş Sözleşmesinden Doğan Hak ve Borçları, İş Sözleşmesinin Feshi, Çalışma Süreleri, Izin ve Ücretler, Sosyal Güvenlik Kavramı, Sendikalar Hukuku, Toplu İş Sözleşmesi Hukuku, Grev, Lokavt, Hak ve Menfaat Uyuşmazlıkları

Ders Kitabı:

 • Nizamettin Aktay, Kadir Arıcı, E. Tuncay, Kaplan Senyen, İş Hukuku, Seçkin Yayıncılık, 2009

Yardımcı Ders Kitapları

 • Müjdat Şakar, İş Hukuku Mevzuatı, Beta Yayınevi,2008

 

 

3.SINIF 2.YARIYIL

 

MKT302 MEKANİK SİSTEMLER (2 2 3)                                                            AKTS  5

 Statik tasarım kriterleri, yorulmaya göre tasarım, tasarımda dinamik etkiler; dinamik kuvvet analizi, doğal frekans kontrolü, ani darbe etkisi, optimizasyon yöntemleri; mekanik tasarım projesi .Bilgisayar destekli tasarıma giriş. Katı modellemenin yararları. İki boyutlu tasarım. Katıya dönüştürme. Parça detayları oluşturma. Çok sayıda parça oluşturma. Montaj. Resim çıkarma. Yüzey modelleme teknikleri.

Ders Kitabı:

 • Mechanical Engineering Design, J.P. Shigley and C.R. Mischke Mc Graw – Hill Book Company

Yardımcı Ders Kitapları

 • Theory of Vibrations with Applications, W.T.Thomson, 1988.
 • Mühendislik Sistemlerinin Modellenmesi ve Dinamiği, Yücel Ercan, Literatür Yayınları,2003

 

 

MKT304 KONTROL SİSTEMLERİ-II (3 2 4)                                                      AKTS  6

Sistemlerin frekans düzlemi analizi. Bode diyagramı ile kararlılık analizi. Kazanç payı ve faz payı kavramları. Bode diyagramının pratik çizimi. Nyquist diyagramı ile kararlılık analizi. Kritik frekans ve kritik kazanma hesaplamaları. Sistemlerde denetleyici kavramı, yapıları ve çeşitleri. Ziegler Nicholes’un titreşim yöntemine göre geleneksel denetleyici tasarımı. Konularla ilgili örnek Matlab uygulamaları.

Ders Kitabı:
 • Modern Control Engineering, Katsuhiko Ogata, Prentice Hall.

Yardımcı Ders Kitapları

 • Automatic Control Systems, Benjamin C. Kuo, Prentice Hall, USA, 1981.
 • Modern Control Systems, Richard C. Dorf, Robert H. Bishop, , Prentice Hall, New Jersey, 2001. 
 • Feedback Control of Dynamic Systems, G.F. Franklin, J.D. Powel ands A.Emami-Naeni, Prentice Hall, USA, 1994.

 

MKT306 GÜÇ ELEKTRONİĞİ ve SÜRÜCÜ SİSTEMLERİ (3 2 4)                               AKTS  6

Güç elektroniğine giriş. Yarı iletken güç anahtarları: Diyot, tristör, triak, GTO, BJT, MOSFET, IGBT, MCT. Yarı iletken elemanlarda güç kayıpları. Yarı iletken güç anahtarlarının sürme devreleri. Tek fazlı ve üç fazlı denetimsiz ve denetimli doğrultucuların çalışma ilkeleri. Doğrultucu devrelerin değişik yükler için analizi. Doğrultucularda indüktif düzeltme, kapasitif düzeltme ve güç faktörü. Tek ve üç fazlı AC kıyıcılar ve çalışma ilkeleri. DC-DC kıyıcılar ve çalışma ilkeleri. Evirici (inverter) devreleri ve çalışma ilkeleri. Evirici devrelerin analizi ve değişik yükler için analizi. Eviricilerde frekans ve gerilim denetim yöntemleri: çeyrek kare dalga yöntemi, PWM yöntemi, PWM eviricilerin harmonik analizi. DC ve AC motor sürücüleri ve denetimi.

Ders Kitabı:

 • Ders Notları,
 • Power Electronics: Circuits, Devices and Applications, Muhammad H. Rashid, Prentice Hall, 2003.

Yardımcı Ders Kitapları

 • Power Converter Circuits, W. Shepherd and L. Zhang, Marcel Dekker Inc., New York, 2004.
 • Power Electronics : Converters, Applications, and Design, N. Mohan, T.M. Undeland and W.P. Robbins, John Wiley, 2002.

 

MKT308 BİLGİSAYAR AĞLARI (2 2 3)                                                              AKTS  4

OSI referans modeli, katmanların standartları. Seri haberleşme, kablo türleri, senkron ve asenkron haberleşme, bir karakter ve çerçeve senkronizasyonu, modem haberleşmesi, bağlantılı, bağlantısız yöntemler. LAN Teknolojileri ve Topolojileri, WAN Sistemlerine Genel Bakış,  ağ donanım birimleri. Yönlendirme yöntemleri, multi-route algoritmalar. TCP/IP katmanları IP adresleme sınıflandırmaları, maskeleme, IP yönlendirme.

Ders Kitabı:

 • Bilgisayar Ağları ve İnternet Mühendisliği, Rifat Çölkesen, Papatya Yayıncılık, 2009.

 

Yardımcı Ders Kitapları

 • Bilgisayar Ağları, Demir Öner, Papatya yayıncılık

 

MKT310 İMALAT YÖNTEMİ ve MALZEME (2 0 2)                                         AKTS  3

İmalat yöntemleri, imalat yöntemlerinin karşılaştırılması, talaş kaldırma ve konvansiyonel imal usulleri, sıcak-soğuk şekillendirme, ekstrüzyon, saç şekillendirme.

Ders Kitabı:

 • İmal Usulleri, Anık, S., Birsen Yayınevi, İstanbul, 2000.

Yardımcı Ders Kitapları

 • M. Akkurt, Takım Tezgahları ve Sistemleri, Birsen Yayinevi, İstanbul, 1991.
 • Mikell P. Groover, ‘Automation, Production Systems, and Computer Integrated Manufacturing’, Prentice-Hall, Inc, Englewood Cliffs, New Jersey, 1991, ISBN: 0-13-054652-6

 

MKT312 ENDÜSTRİYEL OTOMASYON SİSTEMLERİ (2 2 3)                        AKTS  4

Endüstriyel otomasyon sistemlerinin prensipleri. Endüstriyel otomasyon donanımlarında ve sistemlerdeki gelişmeler. Endüstriyel robot prensipleri ve endüstriyel otomasyondaki rolü, mobil robotlar, robot kolları. Robotik teknolojileri ve endüstriyel otomasyonda tasarım.

Ders Kitabı:
 • Industrial Automation: Circuit Design and Components, David W. Pessen, John Wiley & Sons, 1989.

 

Yardımcı Ders Kitapları

 • Handbook of Industrial Automation, Richard L. Shell, Ernest L. Hall,  Marcel Dekker, 2000.
 • PLC ile Endüstriyal Otomasyon, Salman Kurtulan, Birsen Yayınevi, 2008.

 

 

MKT314 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ (2 0 2)                                                 AKTS  2

Rekabet ve kalite kavramları, kalitenin tarihsel gelişimi ve kalite guruları, Toplam Kalite Yönetimi Felsefesi ve İlkeleri, Organizasyonlarda kalite kültürü ve faaliyetlerdeki kalite sorumlulukları, sürekli iyileştirme (Kaizen), kalite maliyetleri, Toplam Kalite Yönetiminde Tedarikçiler, EFQM Mükemmellik Modeli, Kalite Yönetim Sistemleri, ISO 9000, ISO 14000.

Ders Kitabı:

 • KAVRAKOĞLU, İbrahim, “Toplam Kalite Yönetimi”, Kalder Yayını, 1996.
 • ŞALE, İsmail, “ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi ve Uygulamaları”, Seçkin yayıncılık, 2004

Yardımcı Kitaplar

 • ISHIKAWA, Kaoru, Yay. Haz.. Semih Ordaş,Nedret Yayla, “Toplam Kalite Kontrol”, 1993

 

 

4.SINIF 1.YARIYIL

 

MKT401 İŞYERİ EĞİTİMİ (0 30 15)                                                                                AKTS  30

Yedinci yarıyılın tamamında öğrenciler ilgili sektörde işyeri eğitimi alacaktır.

 

MKT403 STAJ RAPORU DEĞERLENDİRME (0 2 0)                                        AKTS  0

Zorunlu stajların raporları değerlendirilecektir.

 

4.SINIF 2.YARIYIL

 

MKT402 BİTİRME PROJESİ (0 2 1)                                                                                AKTS  4

Bitirme Projesi Çalışmalarının Proje Yöneticisi İle Görüşülerek Yürütülmesi, Proje Çalışmalarının Yönetici Denetiminde İncelenmesi ve Geliştirilmesi, Proje Çalışmalarının bir Tez Formatında Yazım Kurallarına Uygun Olarak Yazılması, Bitirme Projesinin Teslim Edilmesi.

 

MKT404 SAYISAL KONTROL (2 2 3)                                                                 AKTS  5

S-düzleminden z-düzlemine dönüşüm, örnekleme, açık ve kapalı çevrim ayrık zamanlı sistemler. Ayrık zamanlı sistemlerin matematiksel modelleri, zaman düzlemindeki cevap karakteristikleri ve karalılık analiz teknikleri. Ayrık zamanda klasik kontrolör tasarımı (PID),   root locus diyagramı ile kontrolör tasarımı. Ayrık zamanlı sistemlerin frekans analizi. Ayrık zamanlı sistemlerin geçici ve sürekli hal yanıtları ve performansları. Bode diyagramı ile ayrık zamanlı kontrolör tasarımı, analitik metotla zaman-optimal kontrolör tasarımı, durum geri beslemeli kontrolör tasarımı. Paket programlarda (örneğin MATLAB) ayrık zamanlı sistemlerin modellenmesi ve benzetimlerinin yapılması.

Ders Kitabı:
 • Digital Control of Dynamic Systems, G. F. Franklin, J. D. Powell, M. L. Workman, Addison-Wesley, Standford, California, 1990.

Yardımcı Ders Kitapları

 • Automatic Control Systems, Benjamin C. Kuo, Prentice Hall, USA, 1981.
 • Digital Control System Analysis and Design, Charles L. Phillips, H. Troy Nagle, Prentice Hall,  New Jersey, 1990.

 

MKT406 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM ve İMALAT (2 2 3)                  AKTS  5

Esnek üretim sistemleri-FMS, FMS imalat sistem örnekleri, Üretim sisteminde bilgisayar kontrolünün yapısı, CAD/CAM sistemlerinde tasarım sürecinin basamakları ve CAD sisteminin yapısı, CAD/CAM sistemlerinde kullanılan standart veri tabanları ve standart veri tabanında sistemler arası veri değişimi, CAD/CAM veri aktarımı ve veri akışı, CAD/CAM sistemlerinde kullanılan tasarım teknikleri, Tasarımdan imalata geçiş safhası, CAD/CAM entegrasyonunda bilgisayar destekli işlem planlama-BDİP, İşlem planlamasında kullanılan yaklaşımlar, BDİP’ de bilgi akışı, Grup teknolojisi, Grup teknolojisinin CAD/CAM bütünleşmesindeki rolü, Parça fabrikasyonu sırasında iş zamanı dağılımı, Parça üretiminde grup teknolojisi, Parça ailelerinin oluşturulmasında kullanılan ana yaklaşımlar, Parça aileleri ve geliştirilmesi, CNC kod hazırlama yöntemleri, CAD/CAM programlarının özellikleri. DNC sistemler ve yapısı. CAD CAM entegrasyonu. Ürün tasarımı teknikleri. Bilgisayarda 3B’ lu makina, ürün modelleme teknikleri. Prizmatik ve silindirik parça modelleme. Katı ve yüzey modelleme. Yüzeylerin işlenmesi için gerekli operasyonlar. CNC kodları türetme yöntemleri ve CNC tezgaha kod gönderme. Farklı ve güncel CAD/CAM programlarının tanıtılarak karşılaştırılması, CAD/CAM programları ile 2B, 3B ve katı modelleme uygulamaları, CAD ortamında parçaların modellenerek bilgisayar destekli işlem planlaması yapılması ve CNC tezgâhlarda imalat uygulamaları.

Ders Kitabı:

 • Bilgisayar Kontrollu Takim Tezgahları (CNC) ve Sistemleri, M. Akkurt, Birsen Yayinevi, İstanbul, 1991.

Yardımcı Ders Kitapları

 • Automation, Production Systems and Computer Integrated Manufacturing, M P Groover, Prentice-Hall International, ISBN: 0-13-054610-0.
 • Esin, Sayısal Denetimli Takim Tezgahları, Cilt 1, A. Esin, Sayısal TMMOB Makina Müh. Odasi, Yayın No: 140, 1992.

 

MKT408 OTOMOTİV MEKATRONİĞİ (3 0 3)                                                  AKTS  4

Otomotiv sistemlerine genel bakış, Motor yönetim ve emniyet sistemlerinin kapsamını, fonksiyonlarını ve çalışma prensiplerini aktarmak, otomotiv sistemlerinin tanıtılması, çalışma prensiplerinin ortaya konulması ve bu değişkenlerin değişik şartlar altında gösterdikleri davranışların incelenmesi ve iİlgili uygulamaları sümülatif ortamlarda göstermek ve gerekli ölçümleri gerçekleştirebilecek niteliğin kazandırılması.

Ders Kitabı:

 • Otomotiv Elektroniği, Rıdvan Arslan – Ali Sürmen; Alfa Yayınevi; 2004

Yardımcı Ders Kitapları

 • İçten Yanmalı Motorlar -1; Borat Oğuz, Ankara, 1994
 • Oto Elektriği ve Elektroniği; Özdemir A.,İnkansa, Ankara, 2005

 

MKT410 ROBOTİK (2 2 3)                                                                                   AKTS  5

Robotik sistemlerde kullanılan temel elemanlar, hareketlendiricilerin yapısal özellikleri, uç elemanları, sürücüler ve sürücü sistemleri, robotlarda kullanılan sensör çeşitleri. Robot kinematik denklemlerinin

çıkartılması. Robot ters kinematiği. Lagrange denklemi. Robot dinamiği. Yörünge planlaması. Hareketlendiricinin kontrolü.

Ders Kitabı:
 • Programming Robot Controllers, Mike Predko, McGraw-Hill Companies, 2003.

Yardımcı Ders Kitapları

 • Robotik Mekatronik Ve Yapaz Zeka, Newton C. Braga,  Bileşim yayıncılık.
 • Robot Modelling and Control, Mark W. Spong, Seth Hutchinson, M. Vidyasagar, John Wiley & Sons, 2006.

 

MKT412 MEKATRONİK SİSTEM TASARIMI (3 0 3)                                       AKTS  5

Mekatronik Sistem Tasarım prosedürü, Sistem Modelleme ve benzetim, algılayıcı ve tarsducer seçimi, sürücü sistem elemanlarının seçimi, mekanik elemanların seçimi, mikroişlemci/mikrodenetleyici seçimi, mekatronik sistem tasarım örnekleri.

Ders Kitabı:

 • Mechatronic Systems Fundamentals, R. Isermann, Springer-Verlag, London, 2003.

Yardımcı Ders Kitapları

 • The Mechatronics Handbook, R. H. Bishop, CRC Pres,  Boca Raton (Florida-USA), 2002.
 • Mechatronics, 2nd Ed., W. Bolton, Prentice Hall, London, 1999.

 

 

MKT414 İŞLETME ORGANİZASYONU (2 0 2)                                                  AKTS  2

Organizasyon Kavramı, Organizasyonun Yapısı, Organizasyon Yapısının Tanımı, Anlamı, Önemi ve Kapsamı, Temel Ilkeleri, Düzenlenmesi ve Türleri, Yetersiz ve Aşırı Organizasyon, İşletme Organizasyonunda Yapısal Ilişkiler, Organizasyon Içindeki Yapısal Ilişkilerin Türleri, Uygulanacak Organizasyon Yapısının Seçiminde Rol Oynayacak Etkenler, Örgütsel Değişim, Örgütsel Değişimin Uygulanması, Örgütsel Değişime Direnme, İşletmenin Organizasyon Yapısının Şekillendirilmesi

Ders Kitabı:

 • Ülgen Hayri, İşletmelerde Organizasyon İlkeleri ve Uygulaması, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi, 1990

Yardımcı Ders Kitapları

 • İsmail Efil, İşletme Organizasyonu, Aktüel Yayınları, 2005.
Türkçe