Genel Bilgi

Mekatronik Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans programı 2011-2012 öğretim yılı güz döneminde başlamıştır.

Mekatronik Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora Lisans programı 2014-2015 öğretim yılı güz döneminde başlamıştır.

Lisansüstü eğitimi süreci boyunca, Fen Bilimleri Anabilim Dalı çatısı altındaki tüm lisansüstü programların genel amaçları doğrultusunda aşağıdaki hedefler amaçlanmıştır.

·         Mektronik mühendisliği alanındaki yeni ve güncel çalışmaları takip etmek,

·         Mektronik mühendisliği alanına katkı sağlamak ve bu anabilim dalının gerektirdiği bilimsel düşünme, beceri ve bakış açılarını geliştirmek, zenginleştirmek vb.

·         Mektronik mühendisliği alanındaki durum ve özelliklerin gerçekleştirilmesi için çalışmalar yapmak.

Türkçe