Ders Listesi

DERSİN KODU

DERSİN ADI

T

U

K

ZORUNLU/ SEÇMELİ

ECTS

MKT501

Yüksek Lisans Semineri

0

2

0

Zorunlu

6

MKT502

Doktora Semineri

0

2

0

Zorunlu

6

MKT503

Elektromekanik Sistemlerin Modellenmesi ve Kontrolü

3

0

3

Seçmeli

6

MKT504

İleri Mekatronik Sistem Tasarımı

3

0

3

Seçmeli

6

MKT505

Mekatronikte İşaret İşleme Uygulamaları

3

0

3

Seçmeli

6

MKT506

Mekatronikte İleri Kontrol Yöntemleri

3

0

3

Seçmeli

6

MKT507

İleri Sayısal Analiz 

3

0

3

Seçmeli

6

MKT508

İleri Analog ve Sayısal Elektronik

3

0

3

Seçmeli

6

MKT509

Mikro Elektromekanik Sensörler

3

0

3

Seçmeli

6

MKT510

Gerçek Zamanda Kontrol

3

0

3

Seçmeli

6

MKT511

Mekatronikte Akıllı Sistemler

3

0

3

Seçmeli

6

MKT512

İleri Robotik Sistemler

3

0

3

Seçmeli

6

MKT513

Otomotiv Elektroniği ve Kontrol Sistemleri

3

0

3

Seçmeli

6

MKT514

End. Elektronik Sistemlerin Tasarımı ve Uygulamaları

3

0

3

Seçmeli

6

MKT515

Makina Teorisi ve Tasarımı

3

0

3

Seçmeli

6

MKT516

Robotların Modellenmesi ve Kontrolü

3

0

3

Seçmeli

6

MKT517

Yapay Sinir Ağları ve Kontrol Uygulamaları

3

0

3

Seçmeli

6

MKT518

Taşıt Kontrol Sistemleri

3

0

3

Seçmeli

6

MKT519

Nanomekaniğe Giriş

3

0

3

Seçmeli

6

MKT520

Mekatronikte Sürücü Sistemleri

3

0

3

Seçmeli

6

MKT521

Alternatif Akım Sürücü Sistemlerinde Vektör Kontrolü

3

0

3

Seçmeli

6

MKT522

İleri Sistem Dinamiği ve Kontrol

3

0

3

Seçmeli

6

MKT523

Dinamik Sistemlerin Simulasyonu ve Animasyonu

3

0

3

Seçmeli

6

MKT524

Doğrusal Olmayan Kontrol Sistemleri

3

0

3

Seçmeli

6

MKT525

Malzemelerin Mekanik Davranışları

3

0

3

Seçmeli

6

MKT526

Konstrüksiyon Sistematiği  

3

0

3

Seçmeli

6

MKT527

Bulanık Mantık ve Kontrol Uygulamaları

3

0

3

Seçmeli

6

MKT528

Dayanıklı Kontrol Sistemleri

3

0

3

Seçmeli

6

MKT529

Bilgisayar Kontrollü Sistemler

3

0

3

Seçmeli

6

MKT530

Bilgisayar Destekli Mühendislik

3

0

3

Seçmeli

6

MKT531

Biyomekaniğe Giriş

3

0

3

Seçmeli

6

MKT532

Enerji ve Enerji Dönüşüm Sistemleri

3

0

3

Seçmeli

6

MKT533

İleri Otomasyon Sistemlerinin Tasarımı

3

0

3

Seçmeli

6

MKT534

Sensorlar ve Algılama 

3

0

3

Seçmeli

6

MKT535

Robot Görmesi

3

0

3

Seçmeli

6

MKT536

İleri Mekanik Titreşimler 

3

0

3

Seçmeli

6

MKT537

Taşıt Aerodinamiği 

3

0

3

Seçmeli

6

MKT538

Mekanik Elemanların ve Sistemlerin Optimum Tasarımı 

3

0

3

Seçmeli

6

MKT539

Elektronik Sistemlerin Soğutulması 

3

0

3

Seçmeli

6

MKT540

İmalatta Otomasyon

3

0

3

Seçmeli

6

MKT541

İleri Optimizasyon Tekniği

3

0

3

Seçmeli

6

MKT542

Şekil Hafızalı Malzemeler ve Mühendislikteki Uygulamaları

3

0

3

Seçmeli

6

MKT543

İleri Mühendislik Matematiği

3

0

3

Seçmeli

6

MKT544

Termoakışkanlar ve Güç Sistemleri

3

0

3

Seçmeli

6

MKT545

Bilgisayar Destekli Güç Elektroniği Uygulamaları

3

0

3

Seçmeli

6

MKT546

Yapay Zeka Tekniklerinin Elektrik Makinalarına Uygulanması

3

0

3

Seçmeli

6

MKT547

Binalarda Enerji Verimliliği

3

0

3

Seçmeli

6

MKT548

Gömülü Sistemler

3

0

3

Seçmeli

6

MKT549

Uyarlamalı Kontrol Sistemleri

3

0

3

Seçmeli

6

MKT550

Mobil Robot Tasarımı

3

0

3

Seçmeli

6

MKT551

Servomotorlar

3

0

3

Seçmeli

6

MKT552

Endüstriyel Otomasyon

3

0

3

Seçmeli

6

MKT553

Elektromekanik Sistemlerin Kayma Kipli Kontrolü

3

0

3

Seçmeli

6

MKT554

İleri Katıhal Elektroniği

3

0

3

Seçmeli

6

MKT555

İleri İmalat Yöntemleri

3

0

3

Seçmeli

6

MKT599

Yüksek Lisans Tezi

-

-

-

Zorunlu

24

MKT600

Doktora Tezi

-

-

-

Zorunlu

24

MKT601

Uzmanlık Alan Dersi

6

0

0

Zorunlu

6

 

Türkçe