Ders İçerikleri

DERS İÇERİKLERİ

MKT501

Yüksek Lisans Semineri

0

2

0

Öğrencilerin ders aşamasında; tez danışmanı ve seminer dersi sorumlusu öğretim elemanının ortak görüşü ile tespit edilen bir konuyu hazırlayarak sunumunu yaptığı kredisiz bir derstir.

 

MKT502

Doktora Semineri

0

2

0

Öğrencilerin ders aşamasında; doktora tez danışmanı ve seminer dersi sorumlusu öğretim elemanının ortak görüşü ile tespit edilen bir konuyu hazırlayarak sunumunu yaptığı kredisiz bir doktora dersidir.

 

MKT503

Elektromekanik Sistemlerin Modellenmesi ve Kontrolü

3

0

3

Sistem integrasyonu; Duyarga Modelleme: Temel kavramlar ve çeşitli tipteki duyargaların modellenmesi; Harketlendirici Modellenmesi : Elektriksel, Hidrolik ve Pnömatik Hareketlendiriciler; İşaret ve Güç iletimi elemanlarının modellemesi; Karma Sistem modellenmesi : Olaylar ve Durumlar, Durum akışı ile modelleme; Mekatronik Sistem modelleme: Blok diagramlar ve Durum uzayı gösterimi, Nesne tabanlı modelleme, Görüntü prototipleme, Donanım çevrimli simülasyon; Gerçek zamanlı izleme ve kontrol.

 

MKT504

İleri Mekatronik Sistem Tasarımı

3

0

3

Mekatronik sistem tasarımındaki temel ilke ve kavramlar (ilk dört hafta). Proje seçimi ve öğrencilerin proje takımlarına ayrılması. Proje çalışması. Proje sunuşları.

 

MKT505

Mekatronikte İşaret İşleme Uygulamaları

3

0

3

Analog İşaretler ve Sistemler, Ayrık İşaretler ve Sistemler, Z-Dönüşümleri, Fourier Dönüşümü, Genel Kavramlar ve Kısa-Zaman Fourier Dönüşümü, Sayısal İşaret İşleme, Örnekleme ve İşaretin Yeniden Kazanımı, Süzgeçler, Rastlantısal İşaretler ve İstatistiksel Veri Analizi, Spektral Analiz, İşaret Koşullandırma ve Veri Toplama Sistemleri, Gürültülü İşaret Analizi, Titreşim İşaretleri ve Endüstriyel Uygulamalar. İleri İşaret İşeleme Teknikleri, Dalgacık Dönüşümleri.

 

MKT506

Mekatronikte İleri Kontrol Yöntemleri

3

0

3

Temel kontrol bilgilerinin tekrarı. Çevrim kazancı. Duyarlılık ve eş duyarlılık fonksiyonları. Çevrim kazancı ayarlayarak tasarım. Hareket kontrol sistemleri. Öngörü i.eren sistemler ZPETC. PTC. Dahili model prensibi. Tekrarlı denetim sistemi analizi ve tasarımı. Tekrarlı denetim. Uygulama örneği. İki serbestlik dereceli kontrol yapısı. Model regülatörü. Uygulama örneği. Dayanıklı kontrola giriş. Belirsizlik modeli. Parametre uzayı yaklaşımı. G kararlılığı. Parametre uzayında kazanç ayarlamalı kontrolcü tasarımı. Frekans domeni kısıtlarının parametre uzayına aktarılması. Uygulama örneği.

 

MKT507

İleri Sayısal Analiz

3

0

3

Bilimsel ve mühendislik problemlerinin çözümünde bilgisayar kullanılması. Matematiksel düşüncenin problemlerin çözümünde ve sonuçların sunulmasında kullanılması. MATLAB ve C yazılım dilinin tüm sayısal hesaplamalarda kullanılması.

 

MKT508

İleri Analog ve Sayısal Elektronik

3

0

3

Çok katlı kuvvetlendiriciler; İşlemsel kuvvetlendirici yapıları ve uygulamaları; Analog çarpma devreleri; Kuvvetlendiricilerde frekans cevabı; Geribesleme, geribeslemeli kuvvetlendiricilerde kararlılık sorunu ve kompanzasyon; Sinüs osilatörleri; Güç kuvvetlendiricileri; İdeal evirici, çeşitli tipte eviriciler ve CMOS evirici; NAND, NOR kapıları, kompleks kapılar, transmisyon kapıları ve bunların elektronik devreleri; Çeşitli flip-flop devreleri; salt-oku bellekler (ROM), statik ve dinamik rasgele erişimli bellekler (SRAM ve DRAM).

 

MKT509

Mikro Elektromekanik Sensörler

3

0

3

Temel silikon teknolojisi tabanlı mikro üretim teknikleri. Yüzey ve hacim micro şekil verme. Temel mekanik sensörler. Diagramlar ve membranlar. Kuvvet ve basınç sensörleri. İvme ve açısal değişim sensörleri. Akım sensörleri. Rezonant sensörleri. Elektronik bağlantı ara yüzleri. Paketleme.

 

MKT510

Gerçek Zamanda Kontrol

3

0

3

Gerçek zamanda kontrol kavramı. Kontrolda kullanılan mikrokontrolör ve sayısal işaret işleyicisi, programlama dilleri, gerçek zamanda kontrola uygun işletim sistemleri, sonlu sözcük uzunluğunun etkileri. Gerçek zamanda kontrol yapıları: Orantı-Tümlev-Türev (PID) kontrolu, Durum uzayında tasarım, Optimal kontrol, uyarlamalı kontrol, kayma kipli kontrol uygulamaları. Gerçek zaman kontrolunda diğer yöntemler. Gerçek zaman kontrol sistemlerine ilişkin uygulamalar.

 

MKT511

Mekatronikte Akıllı Sistemler

3

0

3

Yapay Zeka Sistemleri; Bulanık Sistemler: Dilsel Tanımlamalar ve Onların Analitik Biçimleri ve Bulanık Kontrol; Yapay Sinir Ağları (YSA): Temelleri, Bilgi İşlemede YSA lar, Sistem Tanıma ve Kontrolunde YSA lar; Mekatronik Sistemlerin Modelleme ve Kontrol Uygulamalarında YSA ve Bulanık Mantık; Sinirsel Bulanık Ağlar (SBA): Ağ Yapıları ve Mekatronik Uygulamalarında SBA; Genetik Algoritmalar (GA): YSA, Bulanık Mantık ve SBA Tasarımında GA ların Kullanımı.

 

MKT512

İleri Robotik Sistemler

3

0

3

Yol ve Hareket Planlaması : Açık ve Kapalı Teknikler; Lokalizasyon ve Çevre Modelleme: Lokalizasyon Teknikleri, Kare Taksimatlı ve Nesne Tabanlı Çevre Modelleme, Eşzamanlı Lokalizasyon ve Harita Oluşturma; Robotikte Sensor Veri Birleştirme; Çoklu robotlar ve İş-koordinasyonu; Hareketli Robot Kolları; Robotikte Yeni Uygulama Alanları ve Durum çalısması Projeleri

 

MKT513

Otomotiv Elektroniği ve Kontrol Sistemleri

3

0

3

Otomotivde Elektronik algılayıcı ve arabirimleri, Elektronik Kontrol Ünitesi, Elektronikte Dağıtılmış Kontrol ve Veri iletişimi, CAN haberleşme yapıları, Sensör veri birleşimi yöntemleri ve , otomotivde uygulamaları, Otomotiv tanı sistemleri,Otomotiv elektronik ve kontrol sistemleri için uuygulama calışmaları

 

MKT514

End. Elektronik Sistemlerin Tasarımı ve Uygulamaları

3

0

3

Kontrollu yarıiletken anahtarlar için tetikleme devreleri: İşaret üreteçleri, zamanlayıcılar, Darbe Genişlik Modülasyonu, opto-ikili elemanlar, darbe transformatörleri, işlemsel kuvvetlendiriciler, fark kuvvetlendiricileri, karşılaştırıcılar, röleler. Devre elemanların yerleşim biçimi, topraklama, gürültü ve gürültü azaltma yöntemleri. Alçak geçiren, yüksek geçiren, band geçiren, geniş band ve notch filtresi. İşaret uyumlaştırma devreleri: İzolasyon, kuvvetlendirme, skalalandırma işlemleri. Uygulamalar: Regüleli lineer güç kaynakları, anahtarlamalı güç kaynakları, akü doldurucular, DA motor kontrol devreleri, değişken frekanslı AA motor sürücüleri, ark kaynak devreleri, endüksiyonla ısıtma.

 

MKT515

Makina Teorisi ve Tasarımı

3

0

3

Mekanizmalar; Mekanizmalarda konum, hız ve ivme bağıntıları; Yürek Mekanizmaları; Dişli Çarklar; Mekanizmaların sentezi; Statik ve dinamik kuvvet analizi; Titreşim analizi; Yorulma; Dengeleme; Bağlama elemanları; Kavramalar; Frenler; Redüktörler; Kayış-kasnak mekanizmaları; Yataklar; Yağlama ve aşınma.

 

MKT516

Robotların Modellenmesi ve Kontrolü

3

0

3

Robot Kolları; Modelleme: Kinematik Modelleme, Dinamik Modelleme; Hareket Kontrolü: Eklem Uzayında Kontrol, İzleme Kontrolü, Dayanıklı Kontrol, Uyarlamalı Kontrol, Görüntü Geribeslemeli Kontrol; Etkileşme Kontrolü : Uyum Kontrolü, Kuvvet Kontrolü; Karma Kuvvet/Konum Kontrolü; Hareketli Robotlar: Modelleme ve Yapısal Özellikler: Robot Tanımı, Tekerlekli Robot, Poz/Kofigurasyon Kinematik ve Dinamik Modeli; Geribesleme Doğrusallaştırması : Kontrol Problemi, statik ve dinamik durum geribeslemesi.

 

MKT517

Yapay Sinir Ağları ve Kontrol Uygulamaları

3

0

3

Yapay sinir ağları (YSA)’ nın yapısal özellikleri ve uygulama alanları, YSA yapıları; İleri beslemeli ve geri beslemeli YSA yapıları. YSA’ da öğrenme, sınıflandırma ve doğrusal modelleme için YSA’ nın eğitimi, Gradyan tabanlı geriye yayılım öğrenme algoritmaları ve sakıncaları. Delta-Bar-Delta, Newton, Eşlenik Eğim ve Levenberg-Marquardt öğrenme algoritmaları. Doğrusal olmayan dinamik sistemlerde tanılama ve kontrol problemi, YSA ile sistem tanılama, düz ve ters modelleme, Geri beslemeli YSA modellerin eğitimi, YSA ile doğrudan, dolaylı, model frekans, tahmini vs. yöntemleri ile sistem kontrolü.

 

MKT518

Taşıt Kontrol Sistemleri

3

0

3

Motivasyon. Dersle, ödevlerle ve dönem projesiyle ilgili bilgi. Sistem dinamiği ve kontrol bilgilerinin kısa tekrarı. Araç dinamiği modellenmesi. Araç koordinat sistemleri. Tekerlek modeli. Araç dinamiği modellenmesi (seyir yönü): ivmelenme/frenleme, ABS frenleri. Kontrol algoritmaları. Çekiş kontrol sistemleri. Araç dinamiği modellenmesi (yanal): yönlendirme, bisiklet modeli, yönlendirme kontrolü, savrulma stabilizasyonu. Yalpa dinamiği. Devrilmeyi engelleyici algoritmalar. Yönlendirme kontrolü. Otomatik yol takibi. Yol ve sürücü modelleri. Adaptif seyir kontrol sistemleri. Araç dinamiği modellenmesi (dikey yön): süspansiyon sistemi, çeyrek araç süspansiyon modeli. Aktif ve yarı aktif süspansiyonlar. Kontrol algoritmaları. Motor kontrol sistemleri. Rölanti devri kontrolü, Motor hız kontrolü. Vuruntu kontrolü, Lambda kontrolü, Güç aktarma elemalarının modellenmesi ve kontrolü. Elektronik kontrol üniteleri. CAN protokolü. HIL simülasyon.

 

MKT519

Nanomekaniğe Giriş

3

0

3

Elektrik çevrim uygulamaları, temel ve ani gürültü kaynakları ve mekanik rezonatörler üzerindeki etkisi, doğrusal olmayan mekanik sistemler, üretim tekniklerine giriş, optik ve elektron demet baskı teknikleri, karbon nanotüpler moleküler montaj.

 

MKT520

Mekatronikte Sürücü Sistemleri

3

0

3

Güç Elektroniği Yarı İletken Elemanların seçimi, Yarı İletken Elemanlarda Güç Kayıpları, Soğutucu Tasarımı ve Koruma, Sürme Devrelerinin tasarımı. İnverterlerde Frekans ve Gerilim Kontrolü İçin Metotlar: Çeyrek Kare Dalga Yöntemi, PWM Tekniği, PWM İnverterlerin Harmonik Analizi, DC ve AC Motor Sürücüleri ve Kontrolü.

 

MKT521

Alternatif Akım Sürücü Sistemlerinde Vektör Kontrolü

3

0

3

Alternatif akım makinalarının uzay-fazör modelleri; stator ve rotora ilişkin MMK ve akımlarının uzay fazörleri, Referans eksen takımları ve akıların bu eksen takımlarındaki uzay fazör modelleri, Elektrik ve Mekanik yanlara ilişkin matematiksel modeller, Senkron makinalarda vektör denetimi: rotor dış yüzeyinde ve içine yerleştirilmiş daimi mıknatıslı makinalarda denetim, Kartezyen koordinatlarda stator akısı yönlendirilmiş kontrol, Çıkık kutuplu senkron makinalarda vektör denetimi, relüktans makinalarda vektör denetimi, Asenkron makinaların vektör denetimi; Rotor akısı yönlendirilmiş denetimi statör akısı yönlendirilmiş denetim, Mıknatıslanma akısı yönlendirilmiş denetim. denetimde magnetik doymanın etkileri.

 

MKT522

İleri Sistem Dinamiği ve Kontrol

3

0

3

İleri sistem dinamiğine giriş ve tanımlar,Fiziksel sistemlerin modellenmesi,Güç ve enerji,Enerji kapıları,Bir kapılı elemanlar,Fiziksel sistemlerde karşılaşılan bir kapılı elemanlar,Sistem elemanlarının lineer grafikle gösterimi,Normal ağaç kavramı,Durum uzayı,Bir kapılı elemanlardan oluşan bazı örnek sistemler için lineer grafik ve normal ağaç yardımıyla dinamik denklemlerin elde edilmesi,Modellemede uyumsuzluklar ve bağımlı elemanlar,Saf olmayan elemanlar,Eşdeğer sistemler,İki kapılı elemanlar,Bir ve iki kapılı elemanlardan oluşan sistemlerin lineer grafikleri ve normal ağaçları, durum denklemlerinin elde edilmesi,Kontrol edilebilme ve gözlenebilme,Lineer ve lineer olmayan sistemlerin kararlılığı,Liapunov metodu Varyasyon metotlarının dinamiğe ve kontrola uygulanması,Optimum kontrol ve Pontryagin fonksiyonu,Doğrusal sistemlerin sentezinde durum fonksiyonları, Riccati ve Kalman denklemleri,Modeller ve performans kriterleri.

 

MKT523

Hareketli Sistemlerin Simulasyonu ve Animasyonu

3

0

3

Sayısal integral alma, rijit cisimlerin hareket ve deformasyon denklemleri, sınırlanmış dinamik ve çarpışma, kontakt, elastisitenin temel denklemleri, 3 boyutlu cisimlerin deformasyonu, iki boyutlu (dokuma) ve tek boyutlu (saç) cisimlerin simulasyon ve animasyonu, kırılma mekaniği, akustik modelleme, akışkan ve dumanın modellemesi, sayısal doğrusal cebir, simulasyonların gerçek dünya ile bağlanması, bilgisayarda grafik gösterim, veri tabanlı yaklaşım ve dinamik dışı uygulamalar.

 

MKT524

Doğrusal Olmayan Kontrol Sistemleri

3

0

3

Doğrusal olmayan kontrol sistemlerine giriş,Doğrusal olmayan sistemlerin analizi,Faz düzlemi analizi,Doğrusal olmayan kontrol sistemlerinin kararlılığı,Lyapunov teoremi ,İleri kararlılık teorileri. Popov kriteri,Merkezi manifold teoremi. Küçük kazanç teoremi. Pasiflik analizi,Doğrusal olmayan kontrol sistem tasarımı,  Geribeslemeli doğrusallaştırma,Kayan kipli kontrol,Giriş-çıkış doğrusallaştırma,Geri-basamaklama,Uyarlamalı kontrol,Çok girişli çok çıkışlı fiziksel sistemlerin kontrolu.

 

MKT525

Malzemelerin Mekanik Davranışları

3

0

3

Kirişlerin çökmesi: Yöneten diferansiyel denklemler ve sınır şartları, tekil fonksi­yonların kullanılması, statikçe belirsiz elastik kiriş problemleri, viskoelastik kirişlerin çökmesi. Statikçe belirsiz problemler: Yer değiştirme bağlantıları yardımıyla analiz, lineer termoelastik problemler, statikçe belirsiz kirişler için moment-alan metodu, limit analizi. Enerji metotları: Muhtelif gerilme halleri için şekillenme enerjisi, muhtelif yükleme halleri için iş-enerji denklemi, çökmeler için virtüel iş teoremi, çarpma yüklemesi, çarpma yüklemesine göre tasarım. Sütunların burkul­ması: Yöneten diferansiyel denklemler, denge stabilitesi bifürkasyon noktası, genelleştirilmiş Euler burkulma formülleri, eksantrik yüklü sütunlar. Elastisite teorisine giriş.

 

MKT526

Konstrüksiyon Sistematiği 

3

0

3

Mamul Geliştirme esnasında takip edilmesi gereken adımlar. Sistematik Konstrüksiyon nedir? Mamul fikrinin oluşması. Ödev Analizi.Fonksiyonel Sentez veya Tasarım. Çözüm Arama Yöntemleri. Değerlendirme, Fayda Değer analizi. Mamul Planlaması. Şekillendirme. Detaylandırma. Konstrüksiyon faaliyeti ve bu faaliyet içinde makina elemanları bilgisinin önemi. Makina elemanlarının hesap, şekillendirme ve kullanım esasları.

 

MKT527

Bulanık Mantık ve Kontrol Uygulamaları

3

0

3

Bulanık mantık kavramı, klasik ve bulanık kümeler, bulanık kümelerde işlemler, bulanık mantığın uygulama alanları ve bulanık kontrol, bulanık kontrolörlerin (denetleyicilerin) yapısı. Bulandırıcı, çıkarım mekanizması, kural tabanı ve durultucu, Sugeno tipi bulanık denetleyiciler, bulanık kontrol sistemlerinin analizi ve tasarımı, bulanık denetleyici tasarım yaklaşımları, bulanık kontrol sistemlerinde kararlılık analizi, uyarlamalı bulanık kontrol sistemlerinin analizi ve tasarımı, bulanık mantıkla parametre kestirimi ve sistem belirleme. Tip-2 bulanık mantık sistemler.

 

MKT528

Dayanıklı Kontrol Sistemleri

3

0

3

Hilbert uzayları, H2 ve Hsonsuz uzayları, L2 ve H2 normlarının hesabı, L2 ve Hsonsuz normlarının hesabı, iç kararlılık. Performans şartları ve sınırlamaları, geri besleme özellikleri, ağırlıklı H2 ve Hsonsuz performansları, ağırlık fonksiyonlarının seçimi, analitik sınırlamalar, belirsizlik ve dayanıklılık, model belirsizliği, küçük kazanç teoremi, dayanıklı performans, H2 optimal kontrol, standart LQR problemi, genişletilmiş LQR problemi, LQR’nin garantili kararlılık sınırları, standart H2 problemi, H2 denetleyicilerinin kararlılık sınırları, Hsonsuz kontrol, basitleştirilmiş Hsonsuz kontrol problemi, en uygunluk ve sınırlama davranışları, en uygun denetleyici kavramı, genel Hsonsuz çözümü, H2 ve Hsonsuz integral kontrolü, Hsonsuz filtreleme, Hsonsuz denetleyicilerin indirgenmesi.

 

MKT529

Bilgisayar Kontrollü Sistemler

3

0

3

Ayrık zaman sistemler ve Z-dönüşümü, örnekleme ve yeniden oluşturma, sürekli zamanda tasarlanan denetleyicilerin ayrık zaman eşdeğeri ve dönüşüm teknikleri, ayrık zaman sistemlerde kararlılık analizi teknikleri, köklerin yer eğrisi tekniğini kullanarak Z düzleminde tasarım, ayrık zaman sistemlerin durum uzay analizi ve tasarımı, kutup atama ve durum kestirimi, quantalama etkileri, sayısal filtre yapıları, sayısal filtrelerin mikroişlemci gerçeklemesi, örnekleme periyodu seçimi, sayısal kontrol sistemlerinde bazı uygulama sorunları ve çözüm önerileri.

 

MKT530

Bilgisayar Destekli Mühendislik

3

0

3

CAD/CAM/CAE sistemlerine giriş. Tasarımda mühendislik işlemleri. Mühendislik uygulamaların geometrik modellenmesi. Mühendislik tasarım sistemlerinde sayısal yöntemler. Katı modelleme. Yapısal analizde sayısal yöntemler. Dinamik analize giriş. Sayısal denetimli talaşlı işleme sistemleri uygulamaları. G-kodları. Mühendislik projelerinde ticari CAD/CAM/CAE ürünlerin kullanım uygulamaları.

 

MKT531

Biyomekaniğe Giriş

3

0

3

Uzuvlar ve iskelet üzerindeki kuvvetler, kemiklerin, tendonların, ligamanların ve kıkırdak dokuların gerilme ve sünmesi, eklemlerin sürtünmesi, kırık tedavilerinin mekaniği, kemik protezlerinin etkileşim mekaniği ve tasarımı.

 

MKT532

Enerji ve Enerji Dönüşüm Sistemleri 

3

0

3

Enerji çeşitleri ve enerji dönüşüm istemleri hakkında bilgiler. Enerji dönüşümü nedir. Dönüşüm çeşitleri nelerdir. Enerji dönüşümü nasıl gerçekleşir. Potansiyel enerji, kinetik enerji, ısı enerjisi, elektrik enerjisi, ışık enerjisi, kimyasal enerji, nükleer enerji, ses enerjisi. Enerji Dönüşüm Sistemli Mühendislik Uygulamaları, İklimlendirme, soğutma, havalandırma ve ısıtma istemleri.

 

MKT533

İleri Otomasyon Sistemlerinin Tasarımı

3

0

3

Gelişmiş otomasyon kavramları; Dinamik kontrol ve esnek üretim ve montaj işlemleri kavramları; Merkezi ve dağıtımlı kontrol sistemleri; Gözetleyici Kontrol ve Veri İletişim (SCADA) sistemleri; Kontrol sistem donanımları ve yazılımları için açık standartlar; Kontrol ve iletişim-kontrol ağları PLC’lerde kullanılan ardışık sistemler; Matematik işlem komutları; Bellek denetim komutları (taşı, doldur, tablo), Analog I/O Denetimi; PID denetim komutları; Özel bitler ve gerçek zaman saati; Veri ağları ile haberleşme ve kesme komutları; Hızlı sayıcı komutları.

 

MKT534

Sensörler ve Algılama 

3

0

3

Algılama. Algılamaya duyulan ihtiyaç. Sinyaller ve örnekleme. Fitreler ve sinyalleri koşutlandırma. A/D dönüştürücüler. Algılayıcılar ile arayüz oluşturma. Uzaklık sensörleri; IR sensörler, ultrasonik sensörler, kapasitif sensörler. Konum sensörleri; jiroskoplar, ivme ölçerler ve eğim ölçerler. Manytik sensörler; hall-effect sensörleri. MEMS sensörler, MEMS sensörlerinin modellenmesi, simülasyonu ve tasarlanması.

 

MKT535

Robot Görmesi 

3

0

3

Bilgisayar görmesinin teorik yapısı ve pratik uygulamaları. İkilik sistemdeki görüntülerin işlenmesi, kenar bulma, gölgeleme(fotometrik stereo ve gölgeden şekil çıkarımı), renk, derinlik ve stereo görme, kalibrasyon, dinamik görme, hareketten yapı algılama, hücreleme, özellik çıkarımı, şekil eksikliklerinin tamamlanması ve nesne tespiti konularına giriş. Karara bağlı sınıflandırmanın, diskriminant fonksiyonlarının, patern işlemenin ve özellik seçiminin, sözdizimsel patern seçiminin dinamik sahne ve görüntü analizinin temeller ve uygulamaları.

 

MKT536

İleri Mekanik Titreşimler

3

0

3

Motorlarla ve dönen mekanik sistemlerle alakalı tipik titreşim ve dengeleme problemlerinin analitik ve sayısal çözüm yöntemleri. Serbest, zorlanmış ve geçici titreşimlerin; titreşim iletimlerinin, yalıtımlarının, ölçümlerinin; titreşim modlarının ve genelleştirilmiş koordinatlarının genel teorisi, ve matris denklemleriyle çözümü. Dinamik sistemlerin analiz metotları ve ölçüm ve tasarımı. Periyodi,k ve periyodik olmayan tahrikler karşısında tek serbestlik dereceli sistemlerin cevabı. Lagrange denklemi. Doğrusal ve doğrusal olmayan sönümlü çok serbeslik dereceli sistemlerin cevabı. Sayısal yöntemler. Rayleigh-Ritz yöntemi, matris transfer yöntemi.tireşim test cihazları ve titreşim ölçüm sensörleri. Deneysel yöntemler ve modal test, modal tanımlama. 

 

MKT537

Taşıt Aerodinamiği

3

0

3

Akışkanlar Dinamiği ve Aerodinamik. Yol taşıtlarında aerodinamik faktörler: sürüklenme, kaldırma ve basma kuvveti. Sürüklenmenin taşıt performansına etkisi. Sürüklenme için tasarım faktörleri. Taşıt kontrol ve çekişine kaldırma ve basma kuvvetinin etkisi. Kaldırma ve basma kuvveti için tasarım faktörleri. Hava kullanımı: soğutma, yanma ve yolcu kullanımı – hava giriş ve egzoz tasarımı. Rüzgar sesi, gürültü emisyonu. Yolcu otomobili aerodinamik tasarımı. Ağır zemin taşıtlar için aerodinamik tasarım. Aerodinamik parametrelerinin sayısal ve deneysel tespiti

 

MKT538

Mekanik Elemanların ve Sistemlerim Optimum Tasarımı

3

0

3

Mekanik bağlantıların kinematik, statik ve dinamik analizini dönüşüm matrisleri ile çözülmesi. Düzlemsel ve uzaysal mekanizma uygulamaları. Sayısal çözümler. Mekanizma bağlantılarının sentezi ve optimizasyonunda dönüşüm matrisleri kullanımına giriş.

 

MKT539

Elektronik Sistemlerin Soğutulması

3

0

3

Elektronik endüstrisinin tarihsel gelişimi ve soğutma ihtiyacı. Elektronik Ekipmanların İmalatı: Yonga taşıyıcı, baskı devre kartları ve kabinler. Elektronik Ekipmanların Soğutma Yükü ve Isıl Çevre: Soğutma yükünün hesaplanması ve değişik uygulamalarda ısıl çevre örnekleri. İletimle Soğutma: Yonga taşıyıcılarında iletim, baskı devre kartlarında iletim ve ısı çerçeveleri. Havayla Soğutma, Doğal Taşınım: Elektronik ekipmanlarda karşılaşılabilecek çeşitli geometriler için ısı transfer katsayısı bağıntıları. Havayla Soğutma, Zorlanmış Taşınım: Çeşitli geometriler için ampirik Nusselt sayısı korelasyonları ve elektronik sistemlere uygulanması. Fan seçimi. Diğer Soğutma Teknikleri.

 

MKT540

İmalatta Otomasyon

3

0

3

Otomasyon teknolojilerine giriş.  Endüstriyel kontrol sistemleri.  Algılayıcılar, motorlar ve diğer  kontrol sistem elemanları.  Sayısal kontrol.  Endüstriyel robotik.  Pnömatik sistemler ve kontrolü. Hidrolik sistemler ve kontrolü. Servo mekanizmalar. Programlanabilir mantıksal kontrolör (PLC) ve bilgisayarla kontrol. Transport sistemlerinin otomasyonu. Depolama sistemleri.  Otomatik veri okuma, iletim ve değerlendirme.

 

MKT541

İleri Optimizasyon Tekniği

3

0

3

Giriş ve temel kavramlar. Kısıtsız optimizasyon. Kısıtsız optimizasyonda analitik çözüm,sayısal yöntemler ve algoritmalar. Kısıtlı optimizasyon: Eşitlik kısıtları altında optimizasyon,Eşitlik ve eşitsizlik kısıtları altında optimizasyon, özel kısıtlar altında optimizasyon. LineerProgramlama (LP) ve uygulamaları.

 

MKT542

Şekil Hafızalı Malzemeler ve Mühendislikteki Uygulamaları

3

0

3

Şekil hatırlama olayının mekanizması, martensitik dönüşümler, termoelastik martensitik dönüşümler, şekil hatırlamalı alaşımların çeşitleri, Ti Ni tabanlı alaşımlar, Cu tabanlı alaşımlar, şekil hatırlama alaşımlarının uygulamaları, endüstride şekil hatırlama alaşımlarının kullanımı, tıpta şekil hatırlama alaşımlarının kullanımı.

 

MKT543

İleri Mühendislik Matematiği

3

0

3

Şekil hatırlama olayının mekanizması, martensitik dönüşümler, termoelastik martensitik dönüşümler, şekil hatırlamalı alaşımların çeşitleri, Ti Ni tabanlı alaşımlar, Cu tabanlı alaşımlar, şekil hatırlama alaşımlarının uygulamaları, endüstride şekil hatırlama alaşımlarının kullanımı, tıpta şekil hatırlama alaşımlarının kullanımı.

 

MKT544

Termoakışkanlar ve Güç Sistemleri

3

0

3

Termodinamik ve akışkanlar öğrencilere tanıtılır. Viskozite, basınç ölçümü; taşnım denklemleri, Bernoulli denklemi ve uygulamaları, iş ve ısı, maddenin özellikleri gibi konular birbiriyle ilişkileri tanımlanır. Termodinamiğin birinci kanunu, Termodinamiğin İkinci Kanunu ve bunlara bağlı olarak mekatronik sistemlerde güç sistemlerinin çalışması anlatılır.Termodinamik kavramlar matematiksel modeller. Termal denge. Zeroth kuralı. Maxwell denklemleri. Yüksek dereceli termodinamik yapılar. Mekatronik sistemlerin termodinamik açıdan analizi. Pratik örnekler.

 

MKT545

Bilgisayar Destekli Güç Elektroniği Uygulamaları

3

0

3

Yüksek güç faktörlü doğrultucu devreleri, Doğrusal ve anahtarlamalı güç kaynakları, Gerilim dönüştürücülerin modellenmesi, Snubber ve koruma devreleri gerilim dönüştürücülerin denetimi (gerilim ve akım denetimi), Rezonans dönüştürücüler, Rezonans gerilim dönüştürücülerin yumuşak ve sert anahtarlama teknikleri, Cycle Konverterler, Matrix Konverterler, Güç elektroniği devrelerinde elektromanyetik etkileşim.

 

MKT546

Yapay Zeka Tekniklerinin Elektrik Makinalarına Uygulanması

3

0

3

Mekatronik uygulamalarda yaygın olarak kullanılan Asenkron Motorlar, Senkron Motorlar ve Fırçasız (AC ve DC) Motorlar ve bu motorların sürücü sistemleri hakkında temel bilgiler, Fuzzy, Yapay sinir Ağları ve Genetik Algoritma vb. yapay zeka tekniklerinin temelleri, uygulama alanları ve algoritmaları, Yapay Zeka tekniklerinin uygulandığı Elektrik Makinalarının Matlab/Simulink vb. programlarla benzetimi ve elde edilen sonuçların karşılaştırılması.

 

MKT547

Binalarda Enerji Verimliliği

3

0

3

Nemli havanın termodinamik özellikleri, psikometrik diyagram, nem ölçümü, suyla direk temaslı işlemler, kanatçıklı yüzeylerle nemli havanın ısıtılması ve soğutulması, güneş ışınımı, binalardaki ısıtma ve soğutma yükleri, ısıl çevrenin etkisi, havalandırma hesaplamaları.    

 

MKT548

Gömülü Sistemler

3

0

3

Mikrodenetleyici programlama, elektronik kart tasarımı, servo motor kontrolü, mobil robotlar için algılayıcılar, tekerlekli robotların mekaniği, kinematik modeli ve mobil robot uygulaması.   

 

MKT549

Uyarlamalı Kontrol Sistemleri

3

0

3

Mikrodenetleyici programlama, elektronik kart tasarımı, servo motor kontrolü, mobil robotlar için algılayıcılar, tekerlekli robotların mekaniği, kinematik modeli ve mobil robot uygulaması.   

 

MKT550

Mobil Robot Tasarımı

3

0

3

Mikrodenetleyici programlama, elektronik kart tasarımı, servo motor kontrolü, mobil robotlar için algılayıcılar, tekerlekli robotların mekaniği, kinematik modeli ve mobil robot uygulaması.   

 

MKT551

Servomotorlar

3

0

3

Temel prensipler, AC ve DC servomotor yapısı, konum kontrolü, Matlab tabanlı simülasyonlar, servomotor seçme kriterleri ve uygulamaları.

 

MKT552

Endüstriyel Otomasyon

3

0

3

 

Kumanda bilgisi, Programlanabilir Lojik Kontrolörler için donanım ve yazılım bilgileri, Profibus, Profinet ve Modbus haberleşme, Ladder programlama, bir mekatronik sistemin PLC ile tasarlanması ve uygulaması.

 

MKT553

Elektromekanik Sistemlerin Kayma Kipli Kontrolü

3

0

3

Değişken yapılı ve kayma kipli dinamik sistemlerin tanıtılması. Kayma kipinin tanımı, röle ve değişken yapılı sistemlerde kayma kipleri. Çok boyutlu kayma kipleri. Değişken yapılı kontrol için matematiksel temel; kayma manifoldları ve süreksizlik yüzeyleri, Filippov yöntemi, eşdeğer kontrol, min-maks kontrol. Lineer ve lineer olmayan sistemlerde kayma kipli kontrol tasarımı için hareket denklemlerinin düzenlenmesi; ayrıştırma ve izdüşüm yöntemleri, kayma yüzeyi ve kayma kipli kontrolun Lyapunov'un ikinci yöntemi ile tasarımı. Kayma kipli kontrolun değişmezlik, dayanıklılık bozucu etkisizleştirme özellikleri, belirsizlikler durumunda kayma kipli kontrol. Kayma kipinde model izlemeli kontrol. Kayma kipli gözlemleyiciler. İntegral kayma kipi. Çatırtı problemi. Ayrık zamanlı ve gecikmeli sistemlerde kayma kipi. Uygulamalar.

 

MKT554

İleri Katıhal Elektroniği

3

0

3

Kristal, polikristal ve amorf malzemelerin yapısı ile ilgili tanımlar. Katı maddelerin enerji bant yapısı ve maddenin elektriksel, optiksel özellikleri üzerindeki etkileri. İletken, yalıtkan ve yarıiletken maddelerin yapısal özelliklerinin incelenmesi. Yarıiletkenlerde yük taşıyıcıların oluşumu ve akım iletim modellerinin incelenmesi. Generasyon ve rekombinasyon kavramlarının açıklanması ve yarı iletken elektronik devre elemanlarının tasarımı ve üretimi üzerindeki etkileri. Yarıiletkenlerde. P-N ekleminde elektronik özelliklerin incelenmesi ve elektronik parametrelerin hesaplanması. Transistör, Fet, Mosfet vb. elektronik devre elemanlarının tasarım ve üretim modellerinin incelenmesi

 

MKT555

İleri İmalat Yöntemleri

3

0

3

İleri imalat gereksinimi. Geleneksel olmayan yöntemler: elektro termal ve elektro kimyasal işleme, ultrasonik işleme yöntemleri. Toz metalurjisi ve sıcak izostatik presleme. Süperplastisite ile şekillendirme. Manyetik şekillendirme. Lazer, plazma ve su jeti ile işleme. Yüzey işlemlerinde ileri yöntemler.

 

MKT599

Yüksek Lisans Tezi

0

0

0

Danışmanın belirleyeceği, anabilim dalı başkanlığının ve enstitü yönetim kurulunun onaylayacağı, anabilim dalı ile ilgili bir konuda yüksek lisans tez çalışması hazırlanır.

 

MKT600

Doktora Tezi

0

0

0

Danışmanın belirleyeceği, anabilim dalı başkanlığının ve enstitü yönetim kurulunun onaylayacağı, anabilim dalı ile ilgili bir konuda doktora tez çalışması hazırlanır.

 

MKT601

Uzmanlık Alan Dersi

6

0

-

Tez çalışmasında danışman öğretim üyesinin çalıştığı bilimsel alanda öğrencilerine bilgi, görgü ve deneyimlerini aktarmak, tez çalışmalarının bilimsel temellerinin oluşması ve yürütülmesinin yanında öğrencilerin bilimsel etik, çalışma disiplini ile alanındaki güncel literatürü belirleyip izleyebilme ve değerlendirebilmesinin öğretisini kazandırılacaktır. Tez çalışması ile ilgili makaleler incelenip değerlendirilecek ve deneysel çalışmalar ile ilgili bilgiler verilecek. Tez önerisi doğrultusunda yapılacak çalışmaların ön denemeleri gerçekleştirilmiş olup, temel metodlar yerleştirilerek gerekli çalışmalara devam edilecektir.

 

Türkçe