Bölüm Öğretim Elemanları Brno Teknoloji Üniversitesinde Üniversitemizi Temsil Ettiler

Bölümümüz öğretim elemanlarının büyük bir çoğunluğu Brno Teknoloji Üniversitesi'nin düzenlediği on ikincisi düzenlenen Uluslararası Mekatronik sempozyumuna katılıp yürütmekte oldukları çalışmaları sözel olarak sundular. 

Bildiri kitabını merak edenler bağlantıdan inceleyebilirler.