Staj Eksik Gün Tamamlama

-Mezun durumunda olmayan ve STAJ 1 ve STAJ 2 derslerinden 5 güne kadar eksik günleri bulunan öğrencilerimiz;
 
1. Güz ve Bahar dönem sonundaki Final-Büt arası tatil dönemlerinde staj gün eksiklerini Stajın türüne uygun olarak özel firma ve kurumlarda tamamlayabilirler.
2. Staj yapılacak tarihden önce Firmaya ve Staj komisyonuna bölüm sitemizde yer alan Ek-2 Staj Kabul Formu belgesinin eksik gün sayısına göre düzenleyerek onaylatılması zorunludur.
3. Tamamlanan eksik günler için staj dosyası hazırlanmalı ve staj bitiminde staj komisyonuna imza karşılığı teslim edilmesi gerekmektedir.
Türkçe