'2020 yılı yaz döneminde fiilen yaz stajını tamamlamış ve staj defterini teslim edecek olan öğrencilerin dikkatine

Aşağıda belirtilen belgelerin imzalı ve mühürlü hallerinin, tarandıktan sonra pdf formatında firatmekatronikyazstaji@gmail.com adresine 01-30 Ekim tarihleri arasında e-posta yolu ile iletilmesi gerekmektedir. İlgili mail dışında gönderimler dikkate alınmayacaktır.
E-posta gönderirken okul numaralı resmi öğrenci mail adresi kullanılacaktır. Konu başlığında isim-numara-staj türü (stajI-II) mutlaka belirtilmelidir.
Mail içeriğinde;
1- Staj defterinin tamamı (imzalı ve mühürlü)
2- Staj sicil fişi (staj not çizelgesi) (imzalı ve mühürlü) bu iki belge tek mail altında gönderilmelidir.

Not: Kitapçık haline getirilmiş fiziki staj defterlerinin ve staj sicil fişinin aslının resmi belge olması nedeniyle ilgili evraklar daha sonra pandeminin seyrine bağlı olarak bölüm sekreterliğimize teslim edilecektir. Yüzyüze eğitimin başlaması sonrası ilgili duyuru daha sonra yapılacaktır.

 

Türkçe