İşyeri Eğitimi Dönem Projesi Hk.

İşyeri eğitimi dersi için herhangi bir işletmede kabul belgesi almayıp ödev/Proje şeklinde yapmayı kabul etmiş sayılan öğrencilerin dönem ödevi olarak uygulamalı bir proje yapmaları kararlaştırılmıştır.

Her öğrenci yapacağı proje ile ilgili;

  • Projenin adı, amacı ve çalışma şekli ile ilgili kısa bir raporun uzaktan eğitim sistemine yüklemesi,
  • Her hafta proje ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında görsel (foto, video) destekli rapor yüklemesi,
  • Tamamlanan projeler proje sahibi tarafından çalıştırılarak proje hakkında bilgi verirken video kaydı yaparak final sınavı haftasına kadar bu videoyu sisteme yüklemesi

istenmektedir.

 

Türkçe