İşyeri Eğitimi Final Sınavı Süreci

Final Sınavı Duyurusu

1. İşyeri eğitimi dersini PROJE   olarak tamamlayanlar, final notu değerlendirmesi için yaptıkları projeyi kapsayan bir işyeri eğitim dosyası hazırlayarak dijital kopyasını ve projenin çalışmasını anlatan video hazırlayarak bu iki dökümanı Final Sınavı Etkinliği Bölümüne belirtilen tarihe kadar yükleyiniz.

1.a. Projenin anlatımını içeren video (projeyi hazırlayan kişinin videoda görünmesi gerekmektedir.)

1.b. Projenin kapsamlı sonuç raporu (Rapor word belgesi olarak hazırlanmalıdır. Kapak, içindekiler, malzeme listesi, kaynaklar... gibi bölümleri içermelidir. Tam kapsamlı bir tez gibi hazırlanmalıdır. Tüm şekiller, grafikler ve tablolar isimlendirilmelidir. Sayfa düzenine dikkat edilmelidir. Sonuç raporu minimum 25 sayfa olmalıdır.) 

2. İşyeri eğitimi dersini bir İŞLETMEDE uygulamalı   olarak tamamlayanlar, final notu değerlendirmesi için hazırladıkları işyeri eğitim dosyasının bir dijital kopyasını ve işletme tanıtımı, işletmede elde edilen kazanımları anlatan video hazırlayarak bu iki dökümanı Final Sınavı Etkinliği Bölümüne belirtilen tarihe kadar yükleyiniz. 

2.a. Ayrıca firma tarafından verilen değerlendirmeyi gösteren Ek-3.1 İşyeri Eğitimi Sicil Belgesinin dijital kopyasının firma yetkilisinin e-posta adresinden bölümümüz mekatronikisyeriegitim@gmail.com e-posta adresine 22.01.2021 Cuma saat 17:00 kadar yüklemeleri.
 

2.b.  Hazırlanan basılı işyeri eğitim dosyasını ve   Ek-3.1 İşyeri Eğitimi Sicil Belgesini firma onaylı nüshasını Posta ile " Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü. Merkez/ ELAZIĞ" adresine göndermeleri gerekmektedir.

 

 

Türkçe