Bitirme Projesi Dersini Alan Öğrenciler Hk.

Bitirme Projesini alan öğrenciler bölüm hocalarına eşit olarak dağıtılacaktır. Öğrencilerin bu aşamada herhangi bir işlem yapmasına gerek bulunmamaktadır. Listeler daha sonra web sayfasından anons edilecektir.

Türkçe